A Chink in the Armor - Finnish

Aukko Haarniskassa

 2.Aik. 18: 1-34 – 19:3. Tämä on samankaltainen kertomus kuin 1.Kun. 22.

2.Aik.18:1 ”Niin Joosafatille tuli paljon rikkautta ja kunniaa, ja hän lankoutui Ahabin kanssa”. Ajatellaanpa sukulaisten suosimista (nepotismi).

Se on arka paikka. Perhesiteet tulevat tärkeämmiksi kuin alistuvuus oikealle opille. Kun huomaat ihmisten liittoutuvan avioliittojen kautta, tämä pastori on tuon pastorin serkku, tai hänen siskonsa on naimisissa pastorin kanssa – nepotismi on aina vaarana. Paholainen voi kääntää pahaksi sen, minkä Jumala on tarkoittanut hyväksi. Jumala loi perheet ja perherakenteen. Mutta Jeesus sanoi, että kuka rakastaa perhettään enemmän kuin Häntä ei ole sovelias Hänelle.

Vaimoni perhe oli natsivainoista henkiin jääneitä. Kun hän uskoi, että Jeesus on juutalainen Messias, perhe sanoi hänelle, ”Nyt olet yksi heistä. He tappoivat meidät, nyt olet tullut yhdeksi heistä”.

Perhesiteet! Paholainen kääntää Jumalan hyvän teon pahaksi, kun se sille sallitaan. Nepotismi on ensimmäinen asia, joka voi saattaa hyvän kristityn tekemään kompromisseja asioiden kanssa, jotka hän tietää vääriksi.

Luemme edelleen Joosafatista (nimi merkitsee ”Jumala tuomitsee”) jakeista 2‐7: 18: ”Ja muutamien vuosien kuluttua hän meni Ahabin luo Samariaan. Ahab teurastutti hänelle ja väelle, joka oli hänen kanssansa, paljon lampaita ja raavaita; ja Ahab yllytti häntä lähtemään sotaan Gileadin Raamotia vastaan. Israelin kuningas Ahab sanoi Juudan kuninkaalle Joosafatille:

"Lähdetkö minun kanssani Gileadin Raamotiin?" Hän vastasi hänelle: "Minä niinkuin sinä, minun kansani niin kuin sinun kansasi; minä tulen sinun kanssasi sotaan". Mutta Joosafat sanoi Israelin kuninkaalle: "Kysy kuitenkin ensin, mitä Herra sanoo". Niin Israelin kuningas kokosi profeetat, neljäsataa miestä, ja sanoi heille: "Onko meidän lähdettävä sotaan Gileadin Raamotia vastaan, vai onko minun oltava lähtemättä?" He vastasivat: "Lähde; Jumala antaa sen kuninkaan käsiin". Mutta Joosafat sanoi: "Eikö täällä ole enää ketään muuta Herran profeettaa, jolta voisimme kysyä?" Israelin kuningas vastasi Joosafatille: "On vielä mies, jolta voisimme kysyä Herran mieltä, mutta minä vihaan häntä, sillä hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pahaa; se on Miika, Jimlan poika". Joosafat sanoi: "Älköön kuningas niin puhuko".

Vihaan häntä. Hän ei koskaan profetoi hyvää. Väärät profeetat kertovat ihmisille aina mitä he tahtovat kuulla. Oikeat profeetat kertovat vain mitä heidän tarvitsee kuulla. (Lue myös jakeet 8‐34 ‐ 19:3).

Katsotaan tekstin alkua. Pyhä Henki on antanut meille enemmän kuin yhden tällaisen tapauksen. 1.Kun. 21 luvun lopulla Ahab katui. Huonot hallitsijat ovat hyviä katumaan, mutta aina katumuksensa jälkeen he jatkavat entistä huonompaa elämää. Kun Benny Hinn katuu hän jatkaa taas samaan malliin ja entistä pahemmin. Mitä tämä tarkoittaa? Kuningas on naimisissa Iisebelin kanssa. Iisebel on väärän uskonnon vertauskuva. Mitä Herra Jeesus sanoo Iisebelistä? Ilm.2.20.

Nainen Iisebel on väärän uskonnon saatanallisen petoksen malli, hän edustaa hengellistä viettelystä ja siihen Jeesus viittaa. Sinusta tulee samanlainen kuin ne joiden kanssa liittoudut – myös avioliitossa.

2.Aik.18 luvussa on malli kuinka käy. Omassa ajassamme Ahab sanoo: ‐ Meillä on yhteinen vihollinen. Minun kansani on kuten sinun, minun Jumalani on kuten sinun, olemme veljiä. Meidän pitää yhdistyä, meidän pitää olla yhtä voittaaksemme opposition. Etkö huomaa, että aborttien lukumäärä vain lisääntyy. Homoseksuaalisuus vaikuttaa aina enemmän mediassa ja kouluissa. Idän kultit ja uskonnot saavat lisää kannattajia. Meillä ei ole varaa olla eri leireissä. Meidän pitää seistä yhtenä pelastaaksemme Jumalan maan. Meidän tulee yhdistyä. Emme voi enää kiukutella toisiamme vastaan. Meillä on yhteinen vihollinen. Minun kansani on kuten sinun ja minun Jumalani samoin. Olemmehan uudestisyntyneitä kristittyjä.

Kaikki tämä kuulostaa hyvin vakuuttavalta ja loogiselta. Tiettyyn rajaan saakka se vaikuttaa myös raamatulliselta.

Pyhä Henki on Totuuden ja Pyhyyden Henki. Missä on moraalittomuutta ja harhaopetusta ei voi olla Hengen yhteyttä. Meillä on yhteinen vihollinen. Ulkoinen vihollinen ei ole pahin. Sisäinen on aivan eri asia. Kun Jeesus varoitti lopun ajan vääristä profeetoista Hän ei tarkoittanut ensisijassa moonilaisia, mormoneja tai Jehovan todistajia. En epäile, etteikö kulttien suosion nousu ole profeetallisesti merkittävä asia, mutta he eivät ole Sanan tarkoittamia vääriä profeettoja. Herra varoittaa niistä, jotka tulevat evankelisiin seurakuntiin yrittäen vietellä meidät. Sisäinen vihollinen on pahin vihollinen. Jos emme tunnista ja toimi sisäisen vihollisen suhteen, emme saata tehdä sitä ulkoisenkaan suhteen.

Kuulet aina saman vetoomuksen: “Älä ole niin negatiivinen ja kriittinen. Meidän tulee yhdistyä. Tulee yhdistyä yhteistä uhkaa vastaan”.

Kun perhesiteet tulevat esiin niin varo. Katsotaan kuningas Joosafatia. Ahab järjesti suuret juhlat. Hän teurasti kaikki eläimet ja piti suurensuuret pidot. Nämä ihmiset tietävät kuinka päästä toisten suosioon. Ihmiset, joilla on omat taka‐ajatukset, tietävät kuinka toimia ovelasti ja manipuloida muita. Iisebel on hyvä opettaja.

Huomaatko, kuinka monet ihmiset ovat tavanneet paavin? Jokin aika sitten katolinen kirkko antoi julkilausuman, jonka mukaan se on ainoa oikea kirkko. 1999 Meksikossa paavi Johannes Paavali II kehotti katolisia ”nousemaan protestantteja vastaan”. Hän ei salaa tarkoitusperiään. Paavi on mies, joka sanoo myös Marian olevan vapahtajamme. Hän osoittaa rukouksensa kuolleille. Silti yksi evankelinen toisen perään kutsuu häntä ”pyhäksi isäksi” siitäkin huolimatta, että Jeesus kielsi sellaisen: ”Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa” (Matt.23:9). He sanovat: ”Oi, paavi on niin ihana, niin armollinen. Niin mukava mies. Kuinka voit arvostella häntä?

Tapasin hänet ja hän oli niin (sitä ja tätä)…”

Nämä ihmiset osaavat olla mieliksi. Mitä apostoli Paavali sanoi Lusiferista? Hän sanoi sen tulevan valon enkelinä samoin kuin hänen oppilaansa. He osaavat olla mieliksi. Kuten Baabelin kuningas Merodak‐ Baladan tuli viettelemään kuningas Hiskiaa. Hän lähetti tälle lahjoja kun Hiskia sairasti. Voi kuinka hieno

ele ja kuinka huomaava persoona tämä Baabelin kuningas! Mutta hänellä oli taka‐ajatus ja hän oli manipuloinnin mestari.

Joosafat antoi periksi. Perhesiteiden lisäksi on muitakin siteitä. ”Meillä on yhteinen vihollinen, emme voi olla negatiivisia emmekä kriittisiä. Emme halua olla erimielisiä”.

Room16:17 sana erimielisyys on kreikaksi dichostasia. Yhteydessään sana tarkoittaa ihmisiä, jotka hylkäävät Uuden testamentin opetuksen ja etääntyvät apostolien opetuksesta. Emme ole erimielisiä, kun varoitamme Benny Hinnistä tai Kenneth Copelandista. Ne, jotka ovat etääntyneet UT:n opetuksesta ovat raamatullisen tulkinnan mukaan erimielisiä ja hajaannusta aiheuttavia. Jos itse olen etääntynyt UT:n opetuksesta niin näyttäkää se ja haluan tehdä parannuksen. Kuitenkin aikanamme se, joka pitää kiinni UT:n opista leimataan erimieliseksi.

Yhteys itsessään on muodostunut epäjumalaksi eikä sen aikaansaaja ole Pyhä Henki. Paavali sanoo 1.Kor.11:19, että joukossanne tulee olla puolueita, että käy selväksi ketkä kestävät koetuksen. Ryhmää, puoluetta tarkoittava sana on kreikaksi hairesis ja siitä juontuu sana ”heresy” (harhaoppi). Harhaoppi tarkoittaa hajaannusta aikaansaavaa. Aikamme seurakunnissa on paljon tätä, mikä on puhtaasti hajottavaa.

Joosafatilla on epäilynsä. Hän on hyvä kuningas ja ainakin tiettyyn rajaan halukas kuulemaan Herran äänen. Huomaa mitä pidoissa tapahtuu. Yksi väärä profeetta toisen jälkeen, kaikkiaan 400, tulee ja pistää shown pystyyn lausuen positiivisia asioita. Väärät profeetat mielistelevät. Yksi oikea profeetta oli 400 väärää vastaan. Omassa ajassamme suhde ei ainakaan ole parempi. Jokaista totuuden puhujaan vastaan on 400 väärää profeettaa viettelemässä Kristuksen seurakuntaa. Mitä Jeesus sanoi lopun ajoista tapahtuu juuri nyt. Harva puhuu totuutta ja monet tekevät kompromisseja sen suhteen minkä tietävät vääräksi. Niin moni jakaa hurmosta ja väärää oppia. Vain yksi mies, Miika, oli väärää vastaan ja lopulta vain hänen sanomansa päti. Jeremian ja Baarukin aikaan oli tuhansia vääriä profeettoja, eikä heitä enää muista kukaan. Vain Jeremia tunnetaan. Vain se, joka puhuu Jumalan sanaa, on lopulta pysyvä pystyssä. Vaikka heitä ei olisi kuin yksi.

Joosafat sanoo, “kuullaan Miika profeettaa”. Tarkastellaan heprean ilmaisua. On yhteys Micaiah (”hän, joka on Jumalan kaltainen”) ja nimen Jehoshaphat (”Jehova”, ”Jahwe”) välillä. Heprean kielessä on juuri, joka osoittaa etymologisen yhtäläisyyden. Jonkinlainen sukulaissieluisuus vallitsee tässä. Miika tulee ja huomioimme mitä hän ensin vastaa kysyttäessä. Ensiksi hän sanoo: ”Menkää, niin te saatte voiton; heidät annetaan teidän käsiinne". Hän sanoo kuten väärät profeetat ennen häntä. Jumalan tuomio tulee kolmessa vaiheessa Hänestä luopuneiden osalle.

Ensimmäinen vaihe on, “Menkää…” Jumala lopettaa ohjaamisen. Hän ohjaa lasta, jota Hän rakastaa. Miksi uskollisilla kristityillä on paljon sitä, mitä Yiddish’in kielellä sanotaan ”suris”, eli ongelmia, vaikeuksia, koetuksia? Lihalliset kristityt Jumala antaa heidän oman lihansa haltuun. Hän ohjaa vain niitä, jotka haluavat olla uskollisia. Siksi näyttää siltä, että uskollisilla kristityillä on vaikeampaa kuin lihallisilla. Hän kurittaa niitä joita rakastaa. Muut ovat luopuneita, jos koskaan olivatkaan uskossa. Jumala lopettaa ohjauksen ja kurituksen. Varo, jos näin käy, jos Hän lopettaa. Roomalaiskirje mainitsee, että Hän hylkää

heidät epäluonnollisten himojen valtaan. Profeetta Aamosin pojan nimi oli Loammi ( ”he eivät enää ole minun kansani”). Jumala luovuttaa heidän suhteensa. ”Menkää”, sanoo Miika.

Kuningas Ahab tietää ettei tämä ole Herran sana. Pahat miehet ja väärät johtajat tietävät olevansa roistoja. Timoteus mainitsee heidän pettävän ja tulevan petetyiksi. Ahab tietää tämän ja sanoo, ”tuo ei ole oikein”. Ahab tiesi ja vaatii nyt Miikaa kertomaan totuuden. Ja Miika kertoo: ”Minä näin koko Israelin hajallaan vuorilla, niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta”.

Meidän tulee ymmärtää Israelin kuninkaiden rooli paimenena. Kuningas Daavid on VT:n esikuva Jeesuksesta, Hyvästä Paimenesta. Jeesus on Joh.10 Hyvä Paimen. Psalmissa 23 Yehovah ra’ah ”Herra on minun paimeneni”. Daavid on VT:n esikuva Jeesuksesta kuninkaana. Pastori ja paimen ovat samoja sanoja hepreassa ja kreikassa. Kuinka hyvä pastori ja paimen joku on, riippuu kuinka Jeesuksen kaltainen hän on. Pietari puhuu tästä kirjeessään. VT:ssa kuninkaan hyvyyttä verrataan kuningas Daavidiin. Kuinka paljon Daavidin kaltainen kuningas oli. Siksi Sananlaskuissa ja Aikakirjoissa on kohtia, joissa kuninkaita verrataan Daavidiin. ”Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niinkuin hänen isänsä Daavid oli tehnyt”. Daavidista tuli uskollisuuden mittari, koska hän on esikuva Kristuksesta, Hyvästä Paimenesta.

Miika sanoo, ettei kansalla ole paimenta. Näin hän ilmaisee kuninkaalle, että Jumalan silmissä tämä ei ole oikea kuningas.

Tämä on toinen vaihe Jumalan tuomiosta Hänestä luopuneita kohtaan. Hän poistaa johtajuuden ja antaa tilalle saarnatuolipoliitikot. Hän siirtää johtajat syrjään ja antaa tilalle palkkarengit ja teokraatit, ei paimenia. Ensin Hän lopettaa ohjauksen ja kurituksen ja antaa maailman hoitaa ihmiset. Sitten hän siirtää oikeat johtajat syrjään. Ihmiset saavat sellaiset johtajat kuin ansaitsevat. Danielin kirjassa näin tapahtuu kansoille. Hän asettaa kuninkaat ja poistaa heidät. Se on totta politiikassa ja seurakunnassa. Jumala antaa ja ottaa pois johtajat.

Kolmas vaihe Jumalan tuomiosta on pelottavin. Hän lähettää petoksen. Erään kerran Daavid laski kansan. Oliko se Herra, joka motivoi hänet siihen vai paholainen? Jumala salli sen käyttämällä paholaista välikappaleena. 2.Tess 2 luvussa puhutaan antikristuksesta, laittomuuden ihmisestä, joka ilmestyy viimeisinä päivinä. Jakeessa 3 on sana apostasia, luopumus. Se tapahtuu antikristuksen ilmestymisen myötä. Jakeissa 11‐12 sanotaan: ”Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen”.

Totuus on Jumalan Sana. Jeesus on Totuus, Sana, Logos. Jos joku ei rakasta Sanan totuutta, hän ei rakasta Jeesusta. He voivat sanoa mitä tahansa, lausua hallelujaata vaikka kuinka, mutta jos he eivät rakasta Jumalan sanan totuutta he eivät rakasta Sanaa, joka on Jeesus, lihaksi tullut Sana. Jos et rakasta Raamattua et rakasta Jeesusta Kristusta, kuten Jumalan mielen mukaan tulisi. Jeesus sanoo, että ne, jotka rakastavat Häntä pitävät Hänen käskynsä. Et rakasta Häntä, jos et rakasta Hänen Sanaansa. Jos ei rakasteta totuutta, ei rakasteta Jeesusta, sillä Hän on tie, totuus ja elämä. Sana sanoo miksi Häntä ei rakasteta. Koska jollakin tapaa ollaan mieltyneitä pahuuteen. Kun tapaat niin sanottuja kristittyjä, jotka eivät välitä totuudesta, se johtuu siitä, että he ovat mieltyneet pahuuteen ja johonkin sen tuomaan mielihyvään.

Siksi Jumala lähettää eksytyksen ja he uskovat valheen. Antikristus pettää ihmiset? Hän on äärimmäinen tuomio. Jumala antaa ihmiset hänen petoksensa valtaan. Jos ihmiset eivät halua nähdä ilmiselvää väärää profeettaa, kuten Benny Hinn, jos et erota Benny Hinnin toimintaa tai Kenneth Copelandin, kuinka käy kun kaikki lopullinen petos lasketaan vapaaksi? Herra lähettää väkevän eksytyksen. Sakarjan kirjan ”hullu paimen” on antikristuksen kuvausta. Tuomio on pelottava asia.

Asun Englannissa ja useita vuosia sitten yritin vimmatusti estää sellaisten ilmiöiden kuin nauruherätys, hengestä juopuminen, Toronton ja Pensacolan herätykset ‐ laajeneminen. Yritin estää niitä, mutta sitten koin Herran sanovan, ”Älä, et voi estää tätä”. Voit vain varoittaa valittuja. Voit pelastaa niitä, jotka ovat rehellisiä ja tulleet petetyiksi, mutta et voi lopettaa sitä. Miksi? Mitä näemme tänään rahaa palvovien julistajien, menestysteologiaharhaopettajien, torontolaisuuden, väärän ekumenian jne. taholta tulevan opetuksen parissa, se ei ole vain petosta, vaan Jumalan tuomio luopuneelle kristikunnalle. Se on Jumalan tuomio Laodikean seurakunnalle.

Herra lähettää eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Muista, että Laodikean seurakunnasta sanottiin sen olevan sokea. Ensimmäinen ongelma on, että se ei itse tiedä olevansa Laodikea. Herra lähettää eksytyksen ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Se ei ala vapaamuurareista eikä vääristä uskonnoista. Ei korruptoituneista liikemiehistä eikä poliitikoista, vaan Jumalan huoneesta. Tuomio kohtaa ensin seurakuntaa ja vasta sitten kansakuntaa. Se tulee kansojen osalle, mutta alkaa seurakunnasta.

Vaihe 1. Jumala lopettaa ohjauksen ja kurituksen. Jos et näe tätä, jos et näe kaikkea sitä skandaalia mitä seurakunnassa tapahtuu Jumala antaa sen voittaa sinut. Hän lopettaa ohjauksensa.

Vaihe 2. Hän siirtää oikeat johtajat syrjään. Niin on käynyt Isossa Britanniassa, Amerikassa ja muualla.

Vaihe 3. Hän lähettää eksytyksen. Huomaa, että Herra sanoo valehtelevalle hengelle “mene ja tee” (2.Aik.18:21). Mene ja ole menestyksekäs. Kun Jumala lähettää eksytyksen hän kuitenkin ilmoittaa sen palvelijoilleen profeetoille. Miika tiesi sen. Jotka todella rakastavat Jeesusta ja Hänen Sanaansa ymmärtävät Jumalan Hengen ohjauksessa mitä tapahtuu. Kun Herra lähettää tuomion Hänen omansa tietävät sen. Tuomiossa on kolme vaihetta ja pelkään, että olemme jo kolmannessa vaiheessa. Vaikuttaa siltä, että Herra ei enää ohjaa eikä kurita näitä ihmisiä. Hän on luovuttanut heidät, kohtelee heitä kuten kadotettuja ja ehkä sitä monet heistä ovatkin. Hän poistaa johtajuuden ja antaa heidän mennä.

Ja niin kuninkaat lähtivät taisteluun. Joosafatin, vanhurskaan kuninkaan, olisi tullut tietää paremmin. Aluksi hän oli epäilevä, hän sai sanan oikealta profeetalta, mutta silti hän lähti Aahabin vaunuihin. Miksi Aahab halusi hänet omiin vaunuihinsa? Miksi TBN (Trinity Broadcasting Network) haluaa miehiä kuten Josh McDowell, Greg Laurie, Chuck Smith, jne. ohjelmiinsa? Miksi he haluavat niitä, jotka pyrkivät olemaan jumalisia? Kolmesta syystä.

  1. TBN haluaa näyttää uskottavalta ja he eivät saa luotettavuutta muuten. Kun ihmiset näkevät kunnon sananopettajia (harhaopettajien lisäksi) he ajattelevat: ”Jos se ja se on tuolla ja hänhän on Jumalan mies, niin kaikki on siis kunnossa”. TBN pyrkii saamaan hyväksynnän. Koska he eivät omin toimin saisi luottamusta, he käyttävät hyväkseen rehellisiä sananopettajia, jotka eksyvät mukaan. ”Jos hän on mukana, niin Jumalan pitää siunata tätä, sillä hän on hyvä uskova”.

  2. He haluavat syyttää jotakin. He haluavat jonkun, jota syyttää kun laiva uppoaa. ”Se oli hänen syynsä”. Ahabeilla on aina taka‐ajatus. Ja Joosafatit menevät vaikka Herra on heitä varoittanut. Silti he astuvat Aahabin rattaille. Mitä tapahtuu sitten?

  3. Hän hämmentyy Aahabin myötä. Kun astut hänen vaunuihinsa hämmennyt ja ihmiset liittävät sinut Aahabiin. Kun ihmiset näkevät hyvät julistajat samoilla areenoilla harhaopettajien kanssa, kaikki hämärtyy. Tiedän, että eräät TBN:n ohjelmissa olleet ovat Jumalan miehiä, kuten Joosafat. Tiedän mitä he uskovat ja pääosin se on samaa kuin itsekin uskon. Mutta kun he esiintyvät samoilla areenoilla harhaopettajien kanssa ihmiset liittävät heidät samaan kategoriaan, ”Hän on yksi heistä”. Nuori uskova näkee sen. Se antaa harhaopettajille luotettavuutta, vaikka hyvät julistajat tietävät sen olevan väärin. Joosafat teki itsestään maalitaulun. Hän antoi Aahabin hämmentää itsensä ja nyt hän on maalitaulu ja nuolet tulevat kohti. Ahab haluaa jonkun jumalisen mukaan ja sanon, että TBN:n Benny Hinn ja muu lukuisa joukko, heille käy vielä kuten kävi PTL:n. (PTL oli suuri kristillinen TV asema, joka 1980‐luvulla johtajansa Jim Bakkerin moraalisen lankeemuksen ja petoksien myötä meni konkurssiin.)

Suren suuresti niiden hyvien veljien puolesta, jotka ovat antaneet liittää itsensä tähän vääryyteen, sillä hekin ovat ristitulessa kun se alkaa.

Joosafat huutaa Herraa apuun. Jumala vastaa ja auttaa. Jumala pelastaa hänet. Jumala seisoo oikeamielisten suojana. Kunnon miehet voivat tehdä pahojakin virheitä. Eräät Raamatun tunnetuimmat henkilöt tekivät mitä mielettömimpiä erehdyksiä. Omassa kristityn elämässäni olen tehnyt ei väin vääriä, vaan myös typeriä asioita. En ymmärrä kuinka voin tehdä sellaisia. Ei ole mieltäylentävää tunnustaa se, mutta niin vain on. Mutta Herra on armollinen ja Hän pelasti Joosafatinkin.

Mitä sitten tapahtuu? Hyökkääjät kääntyvät Aahabin kimppuun. Aahab yritti olla ovela ja pukeutui tuntemattomaksi jättäen Joosafatin vaunuihinsa kuninkaan tamineissa. Mutta hän ei huomioinut kaikkea. Hän ei ottanut lukuun, että suojauksessa oli aukko. Aukko oli siellä missä rintahaarniska liittyy olkapäähän. Roomalaiskirje puhuu ”vanhurskauden haarniskasta”. Synti löytää aukon. Näin kerran roomalaisen sotilaan varustuksen Roomassa. Se oli hyvin kookas ja suurin kooltaan oli rintahaarniska. Kun Paavali puhuu haarniskasta hän käyttää ilmaisua, jonka juutalaiset hyvin ymmärsivät, sillä myös Jesaja puhuu haarniskasta. Myös kreikkalaiset ja roomalaiset tunsivat asian. Room.6:13 kehottaa meitä antamaan jäsenemme ”vanhurskauden aseiksi Jumalalle”. Aahab pukeutui sota‐asuun, mutta siinä oli aukko ja nuoli löysi sen. Hänet tuomittiin ja tuhottiin.

Aramilaisia ei voitettu. He eivät saavuttaneet voittoa. 1.Kun.22:3 Aahab sanoo: ”Tiedättehän, että Gileadin Raamot on meidän. Ja kuitenkin me olemme toimettomat emmekä ota sitä pois Aramin kuninkaan käsistä”. Meidän tulee saada voitto näistä uskomattomista, pakanoista, homoista, abortin tekijöistä, muslimeista, vapaamuurareista, mormoneista, jehovantodistajista … Pitää saada voitto.

Meidän tulee vaatia maa takaisin Kristukselle. Meidän tulee seistä samassa rintamassa. Niin he sanovat, mutta eivät koskaan voita vihollista. Eivät koskaan! Väärä veli ei ole liittolainen. Jumala ei käytä väärää. Haarniskassa on aukko.

Taistelu hävittiin, mutta armollinen Jumala säästi Joosafatin. 2.Aik.19:2 Jeehu, Hananin poika ja näkijä, meni tapaamaan kuningasta ja kysyi: ”Oliko sinun autettava jumalatonta ja rakastatko sinä niitä, jotka vihaavat Herraa? Sentähden on sinun päälläsi Herran viha”. (Eng. kielinen käännös sanoo: ”…saatat itsesi vihatuksi”). Pitäisikö sinun auttaa jumalattomia, jotka vihaavat Herraa? Rahanahneet saarnaajat vihaavat oikeaa Jeesusta. He palvovat mammonaa. He kutsuvat jumalaansa ”Jeesukseksi”, mutta vauraus on heidän jumalansa. Synnillinen toiminta on heille ”uskoa”. Heillä on eri jumala, eri jeesus. He eivät halua Häntä, joka sanoo, ”ota ristisi ja seuraa minua”. He haluavat Jeesuksen, joka antaa vielä toisen Mercedeksen. He myöntävät sen. He ovat valheellisia. Jos astut hänen rattailleen, nouset hänen Mersuunsa, vierailet hänen TV ohjelmassaan, niin hämmennyt hänen kanssaan ja tulet maalitauluksi.

Vain armollinen Jumala voi pelastaa sinut. Miksi sekoittaisit itsesi niihin, jotka eivät rakasta Herraa? Miksi olisit osa heidän TV ohjelmiaan ja antaisit uskosta vielä osattomille sen kuvan, että olet yhtä pataa heidän kanssaan?

Olisipa Joosafat, hyvä kuningas, kuunnellut. .2Aik. 20 luvusta näemme että hän ei kuunnellut. Jae 35 kertoo, että hän liittoutui taas Israelin kuninkaan, nyt Ahasjan, kanssa. Ahasjasta sanotaan, että hän oli ”jumalaton menoissaan”. Niin Elieser ennusti Joosafatille: ”Koska olet liittoutunut Ahasjan kanssa on Herra särkevä sinun työsi”. Toisella kertaa tuli Jumalan tuomio. Ensimmäisellä Hän pelasti ja nuhteli.

Toisella kertaa kuningas menetti mitä oli saavuttanut. Jumalan miehet rakentavat ja Hän siunaa, mutta sitten astutaan Aahabin vaunuihin. Miksi? Heidän ei tarvitsisi tehdä niin. Monilla kristityillä piireillä on tarpeeksi varaa valmistaa oma TV‐ohjelma. Miksi hyvät miehet menevät mukaan väärään ekumeniaan?

Rooman kirkko sanoo: “Menette helvettiin, koska ette kuulu ainoaan oikeaan kirkkoon. Koska ette usko, että pelastus saadaan sakramenttien kautta, koska ette usko kiirastuleen”. Silti monet evankeliset johtajat Chuck Colson, Pat Robertson ja monet muut jonottavat sen kirkon johtajan audienssia, joka lähettää heidät perheineen helvettiin. Minulla on katolinen äiti, joka luottaa Marian patsaaseen pelastuksekseen, eikä Kristukseen. Kuinka kunnon miehet menevät tähän mukaan? Kun Jumala oikaisee heitä, voivatko he enää jatkaa? Mutta niin he tekevät.

Nepotismi, perhesiteet, ystävyys. ”Olen tuntenut hänet 20 vuotta”, kaikki tämä voi viedä harhaan. Saatamme antaa periksi: ”Meidän tulee yhdistyä ja seistä samassa rintamassa yhteistä vihollista vastaan. Olemmehan veljiä. Olemme uudestisyntyneet, yksi usko, yksi kaste. Ei olla negatiivisia eikä kriittisiä, hyväksytään kaikki”.

Jumala varoitti Joosafatia ja hän tiesi, että 400 profeettaa olivat vääriä profeettoja. Nämä Kansas City profeetat, kaikki nuo hurmosartistit, Rick Joyner ja muut, ovat vääriä profeettoja Raamatun mittapuun mukaan. He ovat osoittautuneet siksi. He ovat yhtä vääriä kuin muiden kulttien väärät profeetat. He pitävät suuria näytöksiä, suuria juhlia ja ylistyksiä, mitä tahansa milloinkin. Yksi juhla toisen jälkeen, konferenssi toisen perään, profetoiden voittoa jota ei saavuteta. Jumalan tuomio saapuu.

Hän lopettaa ohjauksen ja poistaa johtajuuden. Ihmiset annetaan alttiiksi petokselle. Miika saa vihat päälleen ja häntä lyödään.

Vain oikea profeetta profetoi jotakin Herran nimessä ja sanoo, että hän on vastuussa siitä mitä ilmoittaa. Rick Joyner, Gerald Coates ja muut eivät koskaan sano niin. Kim Clement ei koskaan sano niin. He vihaavat oikeaa profeettaa vaikka hän on oikeassa.

Mikä tragedia kun Jumala on siunannut ja antanut tehtävän ja sitten kaikki romahtaa kun astutaan Aahabin vaunuihin. Ei koskaan päästy siihen mitä Herra tarkoitti. Kun lähdetään paavin rattaille on tiedettävä, että paavi puolestaan on noussut Dalai Laaman rattaille jne. …

Minun rukoukseni on, että aikamme Joosafatit, kunnon miehet, astuvat alas Aahabin vaunuista, ennen kuin heihin osuu. Pois heidän TV ohjelmistaan, pois esiintymisistä samoilla lavoilla harhaanjohtajien kanssa, pois niiden yhteydestä jotka tukevat vääriä liikkeitä.

Jumala ohjatkoon ja varjelkoon jokaista.†††

Copyright © 2024 Moriel - God is my Teacher. All Rights Reserved.

Maintained by Cybersalt