Sermons in Polish

Sermons in Polish

Antychryst – spojrzenie na Biblię oraz proroctwa z hebrajskiego punktu widzenia

Zapis kazania, które zostało wygłoszone ustnie.

Pan Jezus przyszedł w łasce i prawdzie. Mówił