Sermons in Afrikaans

Sermons in Afrikaans

Deur Jacob Prasch / vertaal..

 

Vanaf ongeveer 1978 het dinge in die kerk begin gebeur soos die Woensdae bidure en Bybel studie groepe wat

Abraham Se Reis

Gen.12:1‐20: "En die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se

ALLES WAT GESKUD KAN WORD.
 
“Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie; want as húlle nie ontvlug het nie wat Hom
DIE SALWING.

Hier word gekyk na die aansprake van verskillende groepe met betrekking tot hulle pogings om herlewing en die meegaande geestelike salwing te weeg

    Kom ons kyk na ’n minder aangename onderwerp, Beëlsebub, ’n Skriftuurlike metafoor vir Satan. In Hebreeus beteken Beëlsebub letterlik God van die Vlieë ‘Lord

Deur- Jacob Prasch

    Die Apostel Paulus waarsku ons in Kolossense oor die ydel filosofieë van die wêreld. Die Britte het Bethem en Hobbs, die

Geestelike Oorlogvoering

Kan ons sop eet met 'n vurk? Baie moeilik! maar as ons die regte eetgerei gebruik dan sal dit nie vir ons 'n

Die Boodskap van Jona.

So baie is al gesê oor hierdie pragtige boodskap in die Woord van die Here. Baie mense verwerp vandag hierdie Boek

Die Boek Rut

Die Boek Rut word in die Joodse Sinagoges gelees met Pinkster Fees wat ook die beeld is van eerste dag van die

 Valse Charismatiese Leerstellings.®

Joseph Chambers / Charismatic False Teaching

“ En Hy antwoord: Pas op dat julle nie mislei word nie; want baie sal onder

Valse Charismatiese Leerstellings.®

Joseph Chambers / Charismatic False Teaching

 “ En Hy antwoord: Pas op dat julle nie mislei word nie; want baie sal onder

 In die Olyfberg rede, Mattheus 24 en Lukas 21 waarsku Jesus oor valse leraars, valse profete en valse Christusse. Toe ek nog ‘n jong Christen
Vloeke en Christene.

Die vroeë kerk het iets gehad wat baie van ons vandag verloor het. Wanneer ek sê ons, dan bedoel ek mense soos

Die Hebreeuse woord vir Kersfees is: “Hag Ha nolod,” letterlik: “Die Fees van die Geboorte.” Romeine 14:4-6 sê vir ons dat ons nie mense moet
Die vroeë kerk het iets gehad wat baie van ons vandag verloor het. Wanneer ek sê ons, dan bedoel ek mense soos ek. Gelowiges het
Die vroeë kerk het iets gehad wat baie van ons vandag verloor het. Wanneer ek sê ons, dan bedoel ek mense soos ek. Gelowiges het

Inleiding:

Ons gaan kyk na Johannes hoofstuk 8 maar ons begin in hoofstuk 7 om ’n agtergrond te kry.

Die Evangelie van Johannes in Hebreeus

Goddelike Aristokrasie

Spr. 8:10‐11: "Hoor, want ek sal voortreflike dinge spreek, en my lippe gaan oop vir wat reg is.

Want my verhemelte spreek waarheid,


Inleiding:

Ons ontvang baie briewe by Moriel, baie is negatief maar vir elke negatiewe brief wat ons ontvang is daar ’n dosyn goeie briewe.

Baie

Egipte, Babilon, of in die Hand van God?®

Ons het al baie gepraat van dinge wat te doen het met die Laaste Dae en daar

Heel dikwels is dit ekstremiste wat die liggaam van Christus verdeel en onnodige probleme veroorsaak. Daar is die hipper Pinkster of Charismate wat mistisisme met

Elia, 'n man wat reën gebring het.®

Die opregte gebed van 'n regverdige man kan baie dinge laat gebeur. Elia was 'n mens net soos

ÉFESE

Jakob Prasch se boek: “The Dilemma of laodicéa” bespreek die Sewe letterlike Kerke van Openbaring 2-3 wat gedurende die eerste eeu in die tyd

Toe die Apostel Paulus, wat deur die Jode aangekla was van misdade en voor die Romeinse goewerneur Festus van Judea gestaan het, het hy Festus

Luk. 12:35-53: “Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. En julle moet wees soos mense wat op hulle heer wag wanneer

Rigters 7

Deur James Jacob Prasch

Normaalweg as ons Israel besoek bespreek ons hierdie Skrif gedeelte by die fontein van Ein Harod, presies waar dit

 Hanukkah – Deel 1.

“Hanukkah” kom van die Hebreeuse term‐ “hanukkat” wat toewyding of “her‐toewyding” beteken.

 

Daar is vier aspekte van Hanukkah: Die eerste

 Die Joodse Vakansie Seisoen.

In Johannes 9 doen Jesus ‘n Messiaanse wonderwerk: Hy gee sig aan ‘n persoon wat van sy geboorte af blind was.

Deur Jacob Prasch.

Ons Sal Verander Word Soos Wat Hulle Verander het.

 

Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal

‘N Skeur In Die Wapenrusting

Gegroet in die Wonder Naam van Jesus.

Wanneer die Heilige Gees ons meer as een keer in die Bybel van

Die Huis van Dawid en die Huis van Saul

2. Sam. 3:1 "En daar was 'n lang oorlog tussen die huis van Saul en die

Ukwenza Isichasiso Semibhalo Engcwele

Ukuchaza itemu isichasiso:

Ekufundeni kwethu iHemenutiksi, sithinte kafishane imigomo ekwenzeni isichasiso semihbalo engcwele. Ukuvimbela ukuphindeka, ngeke sisayithinta uqobo lwayo. Uzofunda unkuthi

Jesus in die Tuin.®

Vir ‘n Christen om die Bybel in sy oorspronklike konteks van die eerste eeuse Kerk te verstaan wat deur die Here

 

Is dit reg om te Oordeel

Hierdie is 'n vraag wat vir talle Christene 'n groot probleem is.

Die Apostel Paulus skrywe in 1Kor.10:15/2:15:

Verbode voedsel

Die Hebreeuse dieet wette vind ons in Deut.14 en Lev. 11 waar dit meer omvattend is.

En die HERE het met Moses

DIE NALATENSKAP VAN JAKOB.

My pa se oupa se naam was Ya’aqob- Jakob, ek spot baie keer en sê dit beteken “swendelaar”, maar eintlik is

Die Lewendes en die Dooies en die Priesters van die Here

Lev.21: V1 "Verder het die HERE vir Moses gesê: Spreek met die priesters, die

 Metatrone: Die Engel van die Here.

“Maar Jakob het alleen agtergebly, en 'n Man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe Hy sien dat

 Wat Is Midrasj?®

Midrasj is ‘n manier van Bybel interpretasie, Skrif vertolking, wat deur Rabbi’s van ouds en in dit tyd van Jesus en Paulus

Die Rome van gister en vandag.

In die Brief aan die Romeine is daar ’n hele paar interessante dinge en een is dat Paulus dit

Een Messias, Twee Verskynings

En toe Hy nog saam met hulle was, het Hy aan hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan

Die tipologie van die Tempel

Baie mense vra die vraag: Gaan die Tempel weer herbou word?

Daar is vir baie jare al verskeie instansies besig

Die kruis in die lewe van 'n gelowige.®

“ En Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën

Wat Die Heilige Gees Baie Duidelik Vir Ons Oor Die Laaste Dae Se?

Ons weet uit die Evangelies dat die jaar 2000 N.C. gekom en

Die Nuwe Galasiërs ®

Jer. 31:31 & die Send Brief aan die Galasiërs: 3:1:"O, Onverstandige Galásiërs, wie het julle betower‐?" Jer. 31:31: "Kyk, daar kom

Die Regering Van Koning Asa

Die onderwerp in die regering van koning Asa (2 Kroniek 13) is ‘n waarskuwing van God aan al goeie manne

Die pad na Émmaüs

In hierdie tyd is ons volgens die Joodse kalender ingewig tussen “ Hag Mazot”en “Hag Shavu’ot—Pasga (Passover) en die Fees van

Die Sabbat

Gen.2:2‐3: "En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gurus van al

Die seuns van Sadok®

Maar die Leviete wat ver van My afgewyk het by die afdwaling van Israel, wat van My af weggedwaal het agter

 Hierdie Geslag!

Mat. 24:34‐: “Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.”

Hierdie vers en

Tipologie van die Dieet Wette.

“Kyk, daar kom dae, spreek die Here HERE, dat Ek 'n honger in die land stuur, nie 'n honger na

Die tipologie van die Tempel

Baie mense vra die vraag: Gaan die Tempel weer herbou word?

Daar is vir baie jare al verskeie instansies besig

Die Mengsel

In die eeu wat ons lewe waar pop sielkunde agter die masker van Bybelse leerstellings bedryf word, kan dinge baie moeilik begin word. 

Wagters Wat Nie Wagters Is Nie ®

Die profetiese wagters van Jerusalem en Juda, gister en vandag!

"O' Jerusalem, Ek het wagte op jou mure
Wie is die Jode?

Daar is vandag ‘n groot misverstand in die kerk met betrekking tot die ware identiteit van die Jode.

Wie is die

Deur James Jacob Prasch (vertaal)

Luk. 4:14-30: “En Jesus het in die krag van die Gees na Galiléa teruggekeer, en daar het 'n gerug aangaande

Copyright © 2024 Moriel - God is my Teacher. All Rights Reserved.

Maintained by Cybersalt