Nie eers ’n Minyan nie (Not even a Minyan)

Die Rome van gister en vandag.

In die Brief aan die Romeine is daar ’n hele paar interessante dinge en een is dat Paulus dit geskryf het en nie Petrus nie. Die vraag wat hier opkom is, as Petrus die eerste ‘biskop’ in Rome was (Wat natuurlik nie waar is nie) hoekom het Paulus dan die Brief geskryf? En ons weet dat in die Grieks Romeinse samelewing was Rome ’n ryk maar ook ’n stad waar biseksualisme en homoseksualisme aan die orde van die dag was. Dit was sosiaal en normatief aanvaarbaar onder die aristokrate en in die Senaat tot op die hoogste vlak, tot van die Romeinse keisers was biseksueel. Dit is onder hierdie omstandighede wat Paulus geskryf het. Hy skryf teen die filosowe, spesifiek Seneca wat die De Clementia en ook Cicero wat- The Republic gekryf het.

“Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere.”(Rom. 1:22-23)

Die mense van Rome was baie besorg oor die feit dat Rome van ’n republiek na ’n imperiale diktatorskap geval het. Paulus skryf oor die morele losbandigheid. Die mense wat besorg was oor die politieke en filosofiese aangeleenthede van die dag was ook besorg oor die politieke, sosiale en ekonomiese en strategiese toestand van Rome. Wat Paulus probeer sê is—“Wag ’n bietjie—dit is die geestelike en morele toestand wat die meeste saak maak.” Wanneer geestelike en morele standaarde begin agteruitgaan dan is dit maklik om te verstaan waarom daar die verval ontstaan wat mense met sekulêre filosofies probeer regstel. Seneca en Cicero kon nie deur hulle geskrifte dinge regstel wat met daardie gemeenskap gebeur het nie.

Vandag is dit dieselfde. Daar is nie ’n politieke oplossing nie, dit maak nie saak wie die verkiesing wen nie. As daar nie ’n morele bekering en ’n geestelike herlewing plaasvind nie, en dit maak nie saak wie wen die verkiesing nie; die gemeenskap gaan nie beter word nie, dit maak nie saak wie en watter politikus wen nie.

Ek was in Californië toe die meeste mense vir voorstel 8 gestem het om homoseksualisme en ander dinge onwettig verklaar te kry. ’n Republikeinse regter wat deur Ronald Reagen genomineer was en deur George Bush aangestel was het egter ’n streep daardeur getrek alhoewel die meeste mense vir die voorstel gestem het. Dan is daar Christene wat eenvoudig dink dat die een politieke party beter gaan wees as die ander terwyl dit ’n feit is dat beide eweveel goddeloos is.

Nasies kry leiers wat hulle verdien, as daar nie morele bekering en ’n terugkeer na dinge van God is nie dan gaan dit nie saak maak wat se politieke filosofie of ideologie mense volg nie, dit is waarvan Paulus praat na aanleiding van die toestand waarin mense hulleself bevind.

Heidense Godvresende mense het hulle afgeskei van die heidene. Hulle het geglo aan die Joodse God en natuurlik het hulle Christene geword. Daar was ook ’n aantal mense uit ’n Joodse groep van wie se lede Christene geword het en in Jesus geglo het. Paulus begin skryf oor die situasie en hy praat van die afgodery van hierdie gemeenskap. Wanneer ’n gemeenskap afgodies lewe dan is die volgende stap ’n morele verval.

Die Nagevolge van Afgodery is altyd Seksuele Immoraliteit

Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen.” (Rom. 1:24-25)

In vers 23 sien ons die afgodery en die aanbidding van die skepping in plaas van die Skepper, maar dan saam met dit sien ons dat “God hulle oorgegee het aan die begeerlikhede en die onreinheid en hulle harte.”

Akatharsias beteken nie heeltemal vulgêr nie, dit beteken ’n “mengsel”—daar is ’n mengsel van wat reg en wat verkeerd is, wat waar en wat vals is, wat rein en onrein is. Dawid bid, “Skep vir my ’n rein hart, O God” (Ps. 51:10). Akatharsias beteken dit is nie gesuiwer nie; dit is ’n mengsel wat onsuiwerhede bevat. Dit beteken nie alles is onsuiwer nie, of alles is nie verkeerd nie, maar dit is nie suiwer nie. Daar is genoeg besoedeling in ten spyte van al die goedheid daarin maar fundamenteel is dit iets wat ons nie graag sal wil eet of drink nie.

Vandag is dit dieselfde in die samelewing. Mense kan baie goed en eerbaar voorkom, of dinge soos waar homoseksuele baie goed doen in die kunste en ander dinge, of sekerlik in die teaters of modes. Hierdie dinge is waar maar dit is ’n misbruik van talent wat alles aan die einde met afgodery geassosieer gaan word. Waar jy afgodery sien, daar gaan jy seksuele immoraliteit ook kry. Seksuele immoraliteit sal altyd godsdienstige afgodery op dieselfde wyse volg. Dit is wat met elke samelewing gedurende enige tydperk gebeur het. Wat belangrik is om op te let is dat- “God het hulle oorgegee” aan dit. Dit word drie keer herhaal—God het hulle oorgegee aan hierdie dinge. (Rom. 1:24, 26, 28). Paulus herhaal dit twee keer.

Hulle het dwaas geword

“Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is; en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang.” (Rom.1:26-27)

God het hulle oorgegee aan dit. Wanneer ’n heteroseksuele gemeenskap seksueel pervers raak dan gaan dit seksueel pervers homoseksueel word. Sekulêre historikusse soos Toynbee het dit verskeie kere uitgewys. Hy sê dit is ’n waarmerk van enige beskawing wat verval wanneer hierdie dinge sosiaal en kultuurlik in die populêre kulture van enige beskawing aanvaarbaar word.

God gee hulle oor aan dit. “Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword.” (Rom. 1:22). Daar staan -...en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. (Rom. 1:27).

As ons na biostatistiek van homoseksuele leefstyle kyk dan sien ons sekere dinge wat nie weerspreek kan word nie, soos ’n verkorte lewensverwagting van gemiddeld 20- 30 jaar.

Pittsburgh is die tuiste van baie top klas mediese instellings en enige een van hulle kan vir jou vertel dat die columnar epithelium ’n enkel strata is wat die ingewande weefsel omlyn wat baie maklik kan skeur. Ingewande weefsel is absorberend. Dit kan baie maklik infeksie kry deur die ingewande weefsel omdat die epithelium ’n enkel laag is. As dit geskeur raak dan word dit hiper-absorberend. Homoseksuele, biostatisties, of net statisties, is ses keer meer vatbaar vir kardiovaskulêre siektes as heteroseksuele; hulle is agt keer meer sigaret rokers of betrokke met ander misbruike; hulle is vier keer meer blootgestel om ernstige motor ongelukke te veroorsaak. Honderd keer meer blootgestel om sekere kankers te kry, vernaamlik dinge soos Kaposise sarcoma. In die ontwikkelde wêreld is hulle duisende kere meer blootgestel om VIGS te kry.

Dit is ’n oordeel wat ’n lang lewe verkort.

Enige mediese fakulteit in die wêreld kan dit bevestig, tog word van ons verwag om te glo, tot van intelligente mense, dat dit “normatief” is. “Hulle gee voor dat hulle wys is terwyl hulle dwaas geword het.

Ons is veronderstel om in ’n wetenskaplike gemeenskap te lewe, maar dit is interessant om te sien dat dit dieselfde mense is wat met onlogiese teenstrydighede van hulle wêreld siening navore kom. Dieselfde mense wat daarop uit is om wildjag te verban is ook voorstanders van aborsie. Hulle hou daarvan om mense se kinders dood te maak maar jy mag nie ’n bok skiet nie. Aborsie is aanvaarbaar maar jag is ’n gruwel! Dieselfde mense is ook Darwiniste, hulle glo aan ewolusie. Ek glo nie aan Darwinisme of evolusie nie, maar as ek dit geglo het, volgens hulle leerstellings, dan het Homoseksuele ’n geboorte defek as hulle so gebore is omdat dit onvrugbaar is.

En op grond van die feit dat hulle onvrugbaar is, sê die Darwiniste daarmee, dat volgens die “oorlewering van die geskiktes” moet dit ’n geboorte defek wees. Iemand het my gevra: “Wil jy graag ’n walvis red?” Ek sê: “Natuurlik.” Maar die walvis is nie veronderstel om te oorleef as jy ’n Darwinis is nie. Daar is altyd ’n onlogiese teenstrydigheid in hulle wêreld visie en die manier waarop hulle argumenteer, al is dit “wetenskaplik.” “Hulle gee voor dat hulle wys is maar hulle het dwaas geword.

Wanneer mense begin om die skepping te aanbid in plaas van die Skepper dan word hulle dwase. Hulle wêreld visie, hulle perspektief , hulle lewens filosofie raak super versadig deur onlogiese teenstrydighede, dinge wat nie sin kan maak nie. Maar hoekom wil intelligente geleerde mense hierdie dinge glo? God het hulle oorgegee aan dit, hulle sal dit glo. Homoseksualisme word spesifiek genoem. Dit is ’n morele laagtepunt van enige gemeenskap en ons gaan sien waarom en wat eskatologies in werking gaan kom voor die koms van Jesus.

Hulle wil dit nie hoor nie.

Daar is mense wat die lees van Romeine 1 en sekere gedeeltes van Deuteronomium wil brandmerk as “haat literatuur”. ’n Pastoor in die westelike provinsies van Kanada was met $15,000 beboet vir beweerde haatspraak omdat hy uit Romeine 1 gepreek het. Ongeveer ses maande gelede was daar ’n prediker in Manchester, Engeland wat deur ’n homoseksuele polisieman gearresteer is vir dieselfde ding. In Stockhölm- Swede- dieselfde, hy was vir ’n maand in die tronk gegooi. Romeine 1 word geklassifiseer as “haat literatuur”.

En wat wil hulle nog graag verban? Die ‘New England Journal of Medicine? Die Lancet? Die British Medical Journal? Wil hulle die biomediese teksboek verban wat sê dat die intestinal epithelium ’n enkel strata is, —Dit is nie soos vaginale weefsel nie, dit is nie ontwerp vir penetrasie nie? Wil hulle hierdie wetenskaplike boeke ook verban? Hulle gee voor dat hulle wys is maar hulle het dwaas geword het. God het hulle oorgegee om die belaglike te glo. Hy het hulle oorgegee om die logiese teenoorgestelde te glo. Ons moet verstaan waarom die teks homoseksualisme verbind met afgodery.

Die Beeld en Gelykenis van God.

Ons is Imago Dei wesens — Ons is gemaak na die Beeld en Gelykenis van God. God het sekere aspekte van Sy Goddelike natuur vir die man en vir die vrou gegee maar tussen die twee is daar X en Y chromosome. Ons vermenigvuldig God se Beeld en Gelykenis, dit is wat God wil hê ons moet weergee. God het vir Adam en Eva gesê, “Julle sal achad word,”- “Julle sal een vlees word”. Dit verwys na die Hebreeuse konsep van ’n meervoudige een-heid- Achdut. “Julle sal een vlees wees.” (Gen. 2:24) Toe hulle vir Jesus gevra het wat is die grootste gebod, het Hy geantwoord: “Hoor O Israel, die Here onse God is ‘n Enige Here.” (Mark. 12:29; Deut. 6:4). Die EEN-heid wat plaasvind in die heilige huwelik is om te reflekteer en te getuig van die EEN-heid van die Godheid.

Die Skrifte sê vir ons sekere dinge: God haat egskeiding (Mal.2). Hoekom? Die permanentheid van ’n Christelike huwelik is om te getuig van die Ewige Eenheid van God Self. Daar is verskeie redes waarom God egskeiding haat, maar eerstens herinner dit God aan Sy mees pynlike herinnering. Wat is God se mees pynlike nagedagtenis? Dit is toe die achdut—die Eenheid—onderbreek was en Jesus ons sonde op Hom geneem het. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het God ons sonde geneem en dit op Sy Seun Jesus geplaas sodat Hy Sy geregtigheid op ons kon plaas. Die Vader het Sy rug op die Seun gedraai. Die Eenheid van die Drie-Eenigheid van die Godheid was onderbreek toe Jesus die gees gegee het en ons sonde op Hom geneem het. Wanneer God ’n egskeiding sien, dan word die eenheid onderbreek.

Die permanentheid van ’n Christelike huwelik is om te getuig van die ewige eenheid van God; dit herinner God aan Sy mees pynvolle oomblik. Ons hou nie daarvan om aan ons mees pynvolle gedagtenis herinner te word nie omdat ons Imago Dei wesens is—ons is geskape na die Beeld en Gelykenis van God.

Die rede waarom ons nie herinner wil word nie is omdat God ons na Sy Beeld en Gelykenis geskape het en God hou nie daarvan om na Sy grootste smart herinner te word nie.

Hoekom groei Homoseksualisme in Westerse gemeenskappe?

In baie volke is homoseksualisme ongeken en as dit dan natuurlik is sou dit kultuurlik eweredig en antropologies voorgekom het, maar dit is nie kultureel en ook nie antropologies nie omdat dit ongeken is in baie volke kulture, en omdat dit ongeken is onder baie volke en kulture is dit ’n bewys dat dit nie natuurlik is nie. Daar is organisasies wat bestaan uit voormalige homoseksuele en lesbiërs wat tot redding in Jesus gekom het wat weergebore en gered is uit hierdie leefstyl.

In my tiener jare was ek verslaaf aan kokaïene en hierdie dwelm verslawing het my deur dieselfde hel laat gaan as die homoseksuele perverte. Ek glo nie ek was beter af as hulle nie en as dit nie was vir die genade wat ek in Jesus in my lewe ontvang het nie dan sou ek ook in die poel van vuur beland het.

Ek veroordeel nie homoseksuele nie, ek veroordeel homoseksualisme. Baie mense sê ek het nie liefde nie, maar hoe kan mense van my verwag om ’n Christelike lewe lief te hê as ek ’n leefstyl goedkeur wat mense gaan doodmaak? Het ek mense lief wat kanker het? O Ja! Dit is waarom ek sigaret rook haat. Ek haat nie rokers nie, ek haat rook. Hoe kan ek lief wees vir mense met kanker as ek nie dit haat wat hulle gaan doodmaak nie? Dieselfde met alkohol. Hoe kan ek lief wees vir dwelmverslaafdes as ek nie die gebruik van dwelms haat nie? Hoe kan ek lief wees vir homoseksuele en lesbiërs as ek nie dit haat wat hulle doodmaak nie- ’n perverse leefstyl? “Hulle gee voor dat hulle wys is maar hulle het dwaas geword.”

Die liefde van Christus in my dwing my om homoseksualisme te haat- omdat ek lief is vir homoseksuele het ek die begeerte na hulle redding, om hulle te verlos daarvan- want dit gaan hulle doodmaak! Wanneer jy na die getuienisse van hierdie homoseksuele en lesbiërs organisasies luister dan is dit altyd dieselfde. Maar tensy hulle hierdie oriëntasie in ’n plek van straf aangeneem het, sal heteroseksuele wat in ’n straf inrigting so geword het terugkeer na heteroseksualiteit as hulle daar uitkom. Dit is baie moeilik om ’n manlike homoseksueel wat nie ’n afwesigheid of ’n vermiste vader figuur, of wat nie as kind deur pedofilie verlei was nie, of iets soos dit- te vind. Dieselfde in die geval van lesbiërs. Hierdie mense, ten minste in die begin- is slagoffers. Hulle is op soek na liefde en identiteit maar op die verkeerde manier en omdat hulle hierdie geslag identiteit probleem in hulle jeugjare gehad het gaan daar met die tyd dat hulle volwassenheid bereik drie dinge begin oorkook: Progesteroon, testosteroon en estrogeen.

Hulle gaan bewus word van seksualiteit met ’n geslag identiteit krisis op die agtergrond en hulle gaan wonder waarom hulle so voel en of dit reg of verkeerd is, maar dan kom die gemeenskap en sê vir hulle dit is reg. Dit is een ding in ’n gemeenskap om vir hierdie mense te sê dit is reg, maar wat gebeur as die kerke sê daar is niks mee verkeerd nie?

Uit die gemeenskap en In die kerk.

In Groot Brittanje is die vyf grootste Protestantse denominasies—die Kerk van Engeland, die Kerk van Skotland, die Metodiste Kerk, die Verenigde Hervormde Kerk en die Presbiteriaanse Kerk—en al vyf orden homoseksuele en lesbiërs! Die presbiteriaanse Kerk van Amerika (PC USA) is die jongste kerk wat dit in die VSA begin doen het. Dit is nou nie net meer die samelewing wat sê alles is reg nie, die Wêreld Raad van Kerke (WRK) keur dit ook goed!

Nou het ons ook kerke wat veronderstel is om Evangeliese kerke te wees wat dit ook goedkeur!

Brian McLaren, die Opkomende Kerk guru sê ons moet vir die volgende vyf jaar ’n moratorium verklaar op die debattering van die aangeleentheid sodat die kerk dan daaroor kan besluit.

Maar kyk wat sê hy? Hy sê ‘die kerk het die Bybel geskryf, so die kerk kan dit herskryf.’ Hy glo nie die Bybel is die Woord van God nie, hy glo dit is die woord van die kerk!

’n Ander een op Satan se betaalstaat is Tony Campolo.

Hy sê ons moet die swart letters in die lig van die rooi letters verklaar, dit is die woorde van Jesus wat saak maak en Jesus het nooit Homoseksualiteit veroordeel nie en ons moet dit ook nie doen nie. Eerstens, ek glo nie die Boek Openbaring is nie in sy Nuwe Testament nie. Jesus het diegene veroordeel wat in Openbaring verwyf geraak het, Campolo weet nie waarvan hy praat nie.

Maar tweedens, kyk na Joh. 14—“maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” (Joh. 14:26)

Die Briewe is geïnspireerde kommentaar. Ons lees die res van die Skrifte in die lig van die Apostels se Skrifte. Die Briewe verklaar die res van Skrifte op die mees basiese en praktiese vlak, hulle is geïnspireerde kommentaar. Die Heilige Gees het gekom en die Apostels direk geïnspireer om aan ons te verduidelik wat Jesus bedoel. Jesus het hulle Persoonlik geleer en die Heilige Gees het hulle geïnspireer om die Nuwe Testament te skryf om aan hulle te verduidelik wat Hy bedoel het. As ons wil weet wat die Evangelies is, dan lees ons Romeine; as ons wil weet wat die Evangelie Nie is nie dan lees ons Galasiërs; As ons wil weet wat die Olyfberg Rede beteken dan lees ons Thessalonicense; as ons wil weet hoe Jesus die Ou Testamentiese offer stelsel vervul het dan lees ons Hebreërs.

Die Briewe verklaar die res van die Skrifte.

Ons verklaar die rooi letters in die lig van die swart letters; ons verklaar nie die swart letters in die lig van die rooies nie. Tony Campolo leer die diametriese teenoorgestelde wat Christus gesê het. Campolo se seun Bart sê hy stem nie saam om homoseksualisme te veroordeel nie al is daar gedeeltes in die Bybel wat dit doen. Hy sê hy sal dit of ignoreer of dit weg vergeestelik. Dit is nou mense wat daarop aanspraak maak dat hulle weergebore is, dat hulle gered is. So, hoekom is daar ’n vermeerdering in Homoseksuele getalle?

As gevolg van die talle egskeidings het kinders nie meer ’n manlike model of ’n moeder figuur nie, geen patriarg of matriarg nie. Hulle groei op met wrang idees in hulle koppe en bereik adolessensie in ’n seksuele hiper- gelaaide gemeenskap, en dit is ’n groot probleem. Wat het Jesus gesê? “--maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meulsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see.” (Mat. 18:6; Mark. 9:42; Luk. 17:2).

Daar is verskeie redes waarom God egskeiding haat. Ja, dit herinner Hom aan Sy smartlike gedagtenis, dit is die eerste saak, maar dit verwoes kinders se lewe. Ek sê nie daar is nie omstandighede soos waar ongelowiges skei of iets soos dit nie, en ek sal nooit ’n gelowige veroordeel wat geskei het en weer getrou het voordat hulle tot redding gekom het nie, maar dit is nie ’n goeie ding nie.

“Hulle gee voor dat hulle wys is terwyl hulle dwaas geword het.

Oorsake en Nagevolge.

Maar iets anders gebeur. Die teks praat van ’n oortreding en die straf wat volg — dit gaan oor die verhouding tussen die oorsaak en die gevolge daarvan- sielkundig.

En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie-.” (Rom. 1:28)

Weereens, daar is ’n hipostatiese (bonormale) verhouding tussen afgodery en seksuele immoraliteit. Waar daar afgodery is gaan daar seksuele immoraliteit wees. Kyk na Islam en die aanbidding van Allah. Hulle kan vier vroue in ’n harem hê. Seksueel is hulle verkeerd.

Kyk na Roomse Katolisisme en die wydverspreide pedofilie onder hulle leiers. Hulle is afgode dienaars. Hulle het ’n Eucharistiese Christus en hulle buig voor gesnede beelde. Kyk na kultusse. Is daar seksuele immoraliteit onder Mormone? O ja daar is. Hulle het ’n ander Jesus.

Waar daar afgodery is, is daar seksuele immoraliteit. In Thailand verkoop hulle hul kinders in prostitusie. Waar immoraliteit in ’n gemeenskap normatief raak dan is die resultaat losbandigheid wat in Homoseksualiteit geopenbaar word. Hoekom?

Satan wil nie hê dat God se Beeld en Gelykenis op die aarde uitgedra word nie. God sê dit is Adam en Eva maar Satan soek ’n Adam en ’n Stefan. Adam en Stefan kan nie kinders hê nie daarom soek hulle ons kinders, hulle wil die reg hê om kinders aan te neem of deur kunsmatige inseminasie. Satan soek nie God se Beeld en Gelykenis nie. Dit is nie net ’n aanval op die familie of op die gemeenskap of op kinders is nie, of op die gesondheid en ’n lang lewe vir homoseksuele nie, dit is op al hierdie dinge. Dit is ’n Persoonlike aanval op die Beeld en Gelykenis van God. Maar God gee hulle oor aan hierdie dinge.

’n Skadu van dinge wat gaan kom.

Paulus gee ’n weergawe baie dieselfde as in Timótheüs, oor wat in die Laaste Dae gaan gebeur.

 “-- hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid; nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers; onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.” (Rom.1:29-32)

Dit word vir ons in 2 Timótheüs, gesê wat dieselfde litani (’n reeks versoekskrifte) se karaktertrekke in die Laaste Dae gaan wees. (2 Tim. 3:1-5) Dan word vir ons gesê dit is nie net die mense wat hierdie dinge doen nie, maar dit is ook die mense wat hulle heelhartige goedkeuring daarvan gee.

Daar is politici wat dieselfde seks huwelike en ander dinge wil wettig al hou hulle self nie daarvan nie, maar die feit dat hulle dit goedkeur maak hulle net so skuldig. En soos wat hierdie waarskuwing drie keer herhaal word, sal God hulle oorgee aan onreinheid. (Rom. 1:24, 26, 28).

Die rede waarom ons sien dat homoseksuele en lesbiërs, sogenaamde gay aktiviste so militant, seker van hulleself, vol vertroue, meer selfregverdig en hoogmoedig raak is omdat God hulle oorgegee aan dit. Hulle is alreeds onder die oordeel van God. Dit stem ooreen met wat die Skrifte ’n “gees van dwaling” noem, wat ooreenstem met Johannes 12: Hulle wou nie glo nie (Joh. 12:37), sal nie glo nie,- (Joh. 12:38) en ten laaste sal hulle nie kan glo nie. (Joh. 12:39) Met ander woorde, nou kan hulle nie glo nie!

God gee hulle oor in ’n oordeel en hulle sal nie tot bekering kan kom nie; hulle kan nie glo nie.

Wie is die mees radikale elemente wanneer dit kom by aborsie? Lesbiërs, hoekom? Omdat elke keer wanneer hulle ’n verwagtende vrou sien, of ’n jong moeder met ’n kinderwaentjie dan is dit ’n aanklag teen hulle. Dit herinner hulle aan hulle eie mislukking as vroue. Ek wil nou nie vroue wat enkel lopend is of vroue met ’n vrugbaarheid probleem of ander probleme oor dieselfde kam skeer nie, ek simpatiseer met hulle.

’n Baba is ’n embleem vir lesbiërs oor hulle perversie. Dit is waarom hulle kinders wil vermoor in die naam van “regte”. Wat se regte het die baba? Dit kom by die punt met die abortus provucatos. Ons weet van babas wat ’n swangerskap van so jonk as sewentien fetus weke wat oorleef het.

Ons aborteur babas skeidsregterlik op ’n ouderdom wat hulle in broeikaste kan oorleef. Maar daar bestaan nie meer ’n mediese definisie of mediese kriteria nie. Tegnologie het baie verbeter soos voorgeboorte medikasie, amiosintesis, alles het verbeter. Babas oorleef al jonger en jonger. “Hulle gee voor dat hulle wys is terwyl hulle dwaas geword het.”

Vra vir ’n mediese definisie wat bepaal by watter ouderdom ’n baba ’n lewende wese is en hulle kan jou nie antwoord nie, dit maak nie saak of hulle na Harward of die St. John by Oxford se mediese skool gegaan het nie, hulle kan dit nie antwoord nie. “Hulle gee voor dat hulle wys is maar hulle het dwaas geword.” Maar dit is nie net hulle nie, dit is ook die mense wat dit goedgekeur het. God gee hulle oor aan dit.

Maar wat beteken dit? Dit beteken onafwendbaar dat hulle Hel toe gaan. Dit maak nie saak of hulle nie saamstem oor die Hel nie, as hulle sê hulle glo nie in ’n God wat mense Hel toe kan stuur nie, maak dit nie saak nie, dit maak nie saak wat hulle glo nie hulle sal dit glo as hulle daar kom. Hulle is alreeds in ’n oordeel oorgegee aan dit. Hulle besef nie wat hulle gedoen het nie. Die rede waarom hulle al meer selfverseker, arrogant raak is omdat hulle deur God oorgegee is aan dit.

 

’n Eskatologiese Raamwerk

Die Skrifte praat van die redding van die regverdige Lot.

Wanneer ons ’n reddings verhaal in die Skrifte sien, soos die redding van Noag en sy familie, Ragab en haar familie, en Lot, die redding van die gelowiges in 70nC. ens. dan is dit ’n skadubeeld van die Wegraping van die Kerk.

God se mense word omsingel en daar is geen manier om weg te kom nie en die Here kom. tussenbeide en red hulle. Die eerste redding verhaal wat ons sien en wat Petrus aanhaal in ’n eskatologiese raamwerk, is wat in Sodom en Gomorra gebeur het. Met hierdie dinge in sig kom ons kyk wat beteken: Nie eers ’n minyan nie.

’n Minyan is die minimum hoeveelheid besnyde Joodse manne wat nodig is om die Tora perkamentrol uit sy houer te haal. Daar kan nie ’n Joodse liturgiese diens wees sonder ’n minyan nie. Tien is die laaste aantal manne wat God in Israel van ouds aanvaar het. Dit is die minyan konsep. Die rabbi’s kry dit direk uit Genesis 18-19. Ons moet verstaan wat in die Laaste Dae gaan gebeur: Daar gaan nie ’n minyan wees nie.

“Verder het die HERE gesê: Die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar.” (Gen. 18:20) (Let op dat hierdie soort sonde nie net erg is nie, dit is “baie swaar” (verskriklik). Dit is ’n sonde wat die Goddelike Beeld en Gelykenis aantas, (hulle doen dinge wat kinders gaan seermaak.)

Vers 21 “Ek wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het soos die geroep oor hulle is wat by My gekom het; en so nie, Ek wil dit weet.— “Toe het die manne daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die HERE.” (Gen.18:21-22)

Toe die drie manne buite Abraham se tent verskyn en hy voor hulle gebuig het, was dit nie die Drie-Eenheid nie, dit was Jesus met twee engele. Elke keer wanneer God in die Ou Testament in ’n menslike beeld verskyn het was dit Christofanie, dit is altyd Jesus. Dit is nooit die Heilige Gees nie en ook nooit die Vader nie. Hy is die “Die Engel van die Here” -die Metatron, en hier is dit Jesus.

Abraham word in Hebreeus geken as Yadiydayah—“Yadidiah” “Die vriend van Yahwe.”

Hy het ’n aangesig tot aangesig verhouding met Jesus gehad. (Jak.2:23) Dit is waarom ons in Hebreërs sien dat die Evangelie aan hom verduidelik is. Hoe was dit moontlik?

Hy het Jesus van aangesig tot aangesig geken. “Geen mens kan God sien en bly lewe nie” (Ex. 33:20), daarom het Jesus in ’n mense gedaante verskyn, ’n vleeswording van Jesus, en hierdie is een van die kere toe Abraham Jesus van aangesig tot aangesig gesien het net, soos met Moses.

Die Verbrokkeling van die Morele Bewaarmiddel.

En Abraham het nader gekom en gesê: Sal U ook die regverdige saam met die goddelose ombring? Miskien is daar vyftig regverdiges binne-in die stad; sal U hulle ook ombring en die plek nie spaar ter wille van die vyftig regverdiges wat daarin is nie? Laat dit ver van U wees om so iets te doen: om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van U wees! Sal die Regter van die ganse aarde geen reg doen nie? Toe sê die HERE: As Ek in Sodom vyftig regverdiges vind binne-in die stad, dan sal Ek die hele plek spaar om hulle ontwil. En Abraham antwoord en sê: Kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek alhoewel ek stof en as is.--

-- Miskien sal daar aan die vyftig regverdiges vyf ontbreek; sal U ter wille van vyf die hele stad verwoes? En Hy antwoord: Ek sal dit nie verwoes as Ek daar vyf en veertig vind nie.” (Genesis 18:23-28)

Ons is geroep om die sout en lig te wees (Mat 5:13-14), die morele bewaarmiddel van die samelewing. Maar wanneer die sout sy smaak verloor dan is dit goed vir niks nie en net goed om vertrap te word. Wanneer die Kerk, die ware gelowiges nie meer die morele standaard van die gemeenskap is nie dan gaan die samelewing uitmekaar val, God sal dit oordeel; Hy gaan dit vernietig. Vandag het ons hoofstroom Protestante denominasies wat homoseksuele orden.

Verlede jaar het die PCA twee verkeerde dinge gedoen: 1) Hulle het Israel veroordeel en- 2) Hulle het besluit om Homoseksualisme te aanvaar. Die Protestantse denominasies wat teen Israel gedraai het is die eerstes wat in morele reprobasie (verwerping) ingegaan het. Daar is al minder en minder ware gelowiges wat die oordele van God kan keer.

En hy het nog verder met Hom gespreek en gesê: Miskien sal daar veertig gevind word. En Hy antwoord: Ek sal dit ter wille van die veertig nie doen nie. Verder sê hy: Laat die Here tog nie toornig wees nie, en mag ek nog iets sê. Miskien sal daar dertig gevind word. En Hy antwoord: Ek sal dit nie doen as Ek daar dertig vind nie.” (Gen. 18: 29-30)

Abraham was die eerste Jood. Ons kan dit sien op die manier wat hy onderhandel. Hy probeer die getalle minder kry. Let op hy is besig met intersessie; hy probeer God se oordele keer. Ons kan intree vir Amerika en die Westerse wêreld, maar uiteindelik gaan daar nie genoeg ware gelowiges wees wat God se oordele langer gaan uitstel nie.

Toe sê hy: Kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek. Miskien sal daar twintig gevind word. En Hy antwoord: Ek sal dit ter wille van die twintig nie verwoes nie. Toe sê hy: Laat die Here tog nie toornig wees nie en laat my net hierdie keer mag spreek. Miskien sal daar tien gevind word. (Dit is waar hulle die leer van die minyan in Judaïsme kry)

En Hy antwoord: Ek sal dit ter wille van die tien nie verwoes nie. En die HERE het weggegaan toe Hy opgehou het om met Abraham te spreek, en Abraham het na sy woonplek teruggekeer.” (Gen. 18:31-33)

(Daar is nie hoofstuk indelings in die oorspronklike Hebreeus en Griekse Teks nie. Die verhaal gaan verder in ’n enkel, verenigde verhaal.

En die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit; en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe.” (Gen.19:1) Lot het geweet dat dit die twee manne engele was wat saam met Jesus gewees het.

Die Twee Getuies

Daar is ’n hele paar dinge wat ons in ag moet neem. In Openbaring 11 met die twee getuies is daar altyd mense wat wil weet of dit Moses en Elia, of Moses en Henog gaan wees. In die Midde-Ooste is daar gelowiges wat glo dat een van die twee die Apostel Johannes kan wees.

Baie persone kan hierdie twee getuies wees: Daar is die twee spioene wat deur Ragab gered was, die twee olyf bome van Sagaria 4, en hierdie twee engele. Ons sien altyd Jesus in die teenwoordigheid van die twee engele. In die tuin na die opstanding, (Luk. 24:40), met die Hemelvaart, (Hand 1:9-10) Op die Verbond Ark sien ons die twee Gerubs. (Gen. 25:18) Ons het altyd die twee. Maar wat gaan gebeur hier? Ons moet ’n hele paar kultuur nuanses (fyn onderskeiding) van die ou tydse Nabye Ooste verstaan en ons moet ook die eskatologiese nuanses (fyn onderskeiding) van die reddings verhale verstaan.

 

Kultuurlike Nuanses.

Kom ons kyk eerstens na die kultuurlike nuanses van die ou tydse Nabye Ooste. Een is- Om by die “Poorte (hekke) te sit”. Dit was ’n indikasie dat Lot deel was van die dorp se ouderlinge of leiers. Hy was ’n lid van die dorpsraad.

Soos wat ons sien in Deut. 25 met die leviraat huwelik, dit moes deur die oudstes wat by die poort was gaan. Die persone wat by die poort of hek gesit het was die leiers van die stad of dorp en die gemeenskap. So, Lot was in ’n posisie van ’n soortvan burgerlike gesagdraer in hierdie gemeenskap.

Tweedens, Bybelse antropoloë sal tot vandag toe die Bedouinse kultuur bestudeer omdat hulle so min deur die eeue verander het vanaf die patriarg tye. Daar is Antropoloë wat Bedouinse musiek bestudeer om te bepaal hoe die Psalms geklink het as dit op ’n harp of simbale en ander dinge gespeel was. In hierdie kulture is hulle tot op drie dae verantwoordelik vir die welsyn van ’n reisiger wat in die gasheer se huis of tent gekom het. Dit was ondenkbaar om toe te laat dat so persoon iets kon oorkom omdat jou eie oorlewing afhanklik kon wees van hulle wedersydse gasvryheid. Dit moes ’n heilige gedragslyn wees wat niemand kon breek nie.

Derdens, soos met die verlowing van Maria en Josef, was die verlowing fase wettig gebonde.

’n Persoon was altyd kontraktueel verplig, selfs tot voor die huwelik seremonie. As ’n dogter verloof was, dan was haar verloofde alreeds gereken as ’n skoonseun al was hulle nog nie getroud nie. Hierdie is kultuurlike nuanses, maar kom ons kyk na die Eskatologiese nuanses.

Eskatologiese Nuanses.

Dit word donker.

Die Skrifte praat herhaaldelik van die nag as ’n metafoor van wat aan die einde van die eeu gaan gebeur. Dit word donker. Hy kom soos ’n dief in die nag (1 Tes.5:2) Kom hy in die tweede waak of die derde (Luk. 12:38).

In Mat. 25 kom die bruidegom in die nag vir die bruid (Mat. 25: 1-13). Werk terwyl dit dag is want die nag kom wanneer niemand kan werk nie. (Joh. 9:4). Dit word donker.

Wanneer ons sien dat homoseksualisme nie net toenemend nie maar oorvloedig normatief aanvallend begin raak, dan gaan dit baie donker word. Dit is wanneer die son begin ondergaan oor so ’n beskawing en God hulle oorgee aan dit. In die Laaste Dae gaan ons ’n geweldige vermeerdering in homoseksualisme sien. Daar is mense wat spekulatief sê dat die Antichris niks van vroue dink nie. (Dan. 11:37) Sommige sê hy kan dalk op hierdie basis ’n homoseksueel wees, miskien is dit ’n goeie rede, ek sê nie hulle is verkeerd nie.

Terwyl Lot in die poort van Sodom sit; en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe en gesê: Kyk tog, my here, draai tog uit na die huis van u dienaar en bly die nag oor en was u voete; dan kan u vroeg opstaan en u reis voortsit. Maar hulle antwoord: Nee, ons sal op die plein vernag. Maar hy het baie by hulle aangehou, sodat hulle na hom uitgedraai en in sy huis gekom het. En hy het vir hulle 'n maaltyd berei en ongesuurde koeke gebak, en hulle het geëet.” (Gen. 19:1-3)

“Ongesuurde brode”—matzah. Dit is ’n eskatologiese nuanse. In watter ander reddingsverhale sien ons ook ongesuurde brode? Die Eksodus. Wat sê Paulus in Korinte? “Om die dood van die Here te verkondig totdat Hy kom. (1 Kor. 11:26). “Die goeie en getroue dienskneg gee goeie voedsel op die regte tyd.” (Mat. 24:45-46).

Hulle het nog nie gaan slaap nie toe die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel: jonk en oud, die hele bevolking, almal saam. En hulle het na Lot geroep en aan hom gesê: Waar is die manne wat vannag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken.” (Gen. 19:4-5)

Ons moet besef dat ons te doen het met mense met ’n agenda. Politieke korrektheid het die betekenis van “verdraagsaamheid” geherdefinieer. “Verdraagsaamheid” beteken nie meer dat jy iemand se reg om ’n homoseksueel tussen instemmende volwassenes inagneem nie. Dit is wat dit twintig jaar terug beteken het.

Vyf en twintig jaar terug het verdraagsaamheid beteken: “Ek kan dalk nie met jou saamstem oor homoseksualiteit tussen instemmende volwassenes nie, maar so lank as wat jy dit nie op iemand anders afdwing nie kan jy aangaan daarmee.”

Nou beteken “verdraagsaamheid” hulle moet in staat wees om dit in die skole vir ons kinders te leer en enige persoon wat dit teenstaan maak hom skuldig aan ’n haat misdaad.

Dit is nie verdraagsaamheid nie—ons moet inval by hulle agenda wat al meer luidrugtig, meer opvlieënd, al meer radikaal. Dit is dieselfde as Islam. Hulle praat van verdraagsaamheid om ’n voet in die deur te kry. Hulle kan vir niemand in die hele wêreld ’n Islamitiese gemeenskap wys wat verdraagsaam is nie, nie een nie.

Maar hulle praat oor verdraagsaamheid en kry leuenaars en politici wat dieselfde leuens sal vertel, en hulle weet dit is leuens. Dit gaan nie oor verdraagsaamheid nie, die mense wat die meeste oor verdraagsaamheid praat is die mense wat die meeste onverdraagsaam is.

Daarop gaan Lot na hulle toe uit voor die ingang en sluit die deur agter hom toe..”(Gen. 19:6)

Dit is ’n eskatologiese nuanse. Met die redding van Noag het God die deur toegemaak (Gen. 7:16). In Openbaring—Wat Jesus sluit kan niemand oopmaak nie (Op. 3:7). Wanneer ons hierdie selfde frases, woorde of terms in verskeie reddings verhale in die Skrifte sien dan is daar ’n rede daarvoor. Hulle almal tipifiseer of is ’n skaduwee wat aan die einde gaan gebeur. Maar let op, dit is Lot wat probeer om die deur toe te maak. Dit werk nie.

Vermeerdering van Verharding in ’n sekulêre wêreld.

“...en sê: My broers, moet tog nie kwaad doen nie.” ( Gen. 19:7)

“My broers”? Wat sê dit vir ons oor die toestand waarin gelowiges hulle in die Laaste Dae gaan bevind? Ons gaan so gewoond raak aan die boosheid wat ons in hierdie populêre kultuur gaan omring dat dit ons nie meer gaan raak nie. Dit beteken nie ons gaan daarvan hou of dit goedkeur of dit doen nie, maar dit sal beteken dat ons dit in realiteit gaan aanvaar sodat ons in die gemeenskap kan funksioneer. Maar soos wat Lot uitgevind het, die feit dat hy ’n politieke posisie beklee het, het hom niks gebaat toe die druk begin toeneem het nie, hy het eenvoudig nêrens gekom nie.

Daar kom ’n tyd wat dit net nie meer gaan werk nie. Dit gaan nie saak maak hoeveel geld, wat se posisie, geleerdheid of wat se persoonlike status iemand gaan hê nie, wat saak gaan maak is dat daar ’n tyd gaan kom dat hulle in botsing gaan kom met die populêre kultuur van die dag. Christene gaan probeer om in die sekulêre wêreld oor die weg te kom maar hulle gaan dit nie regkry nie.

Dit raak al moeiliker vir Christene om in beroepe soos die onderwys, regspraktyk, medies, die kunste, media, regerings en militêre kringe ens. in te kom as gevolg van hierdie en ander dinge.

Wat se status en posisie Lot gehad het, het nie meer vir hom gewerk nie. Dieselfde gaan in die einde gebeur. Uiteindelik gaan dit ons en hulle wees en hulle gaan seker maak dat ons dit weet. Ons gaan so ongevoelig raak, so ontvangbaar van die realiteite van morele losbandigheid en dink ons kan tog niks daaraan doen nie. Dit gaan ’n vervolging kos om ons wakker te laat skrik om ons voor te berei vir redding. Verdrukking en vervolging word ’n nodige boosheid as gevolg van die toestand van die Kerk wat so inskiklik geraak het.

Ek was in Viëtnam by die Hmong mense wat deur die kommuniste verdruk word. Hulle is arm, baie arm en hulle word verdruk en Bybels is skaars maar hulle kerke is besig om uitermate te groei. Wat is hulle hoop? Ons het net een Hoop: Jesus gaan kom! Dit is die enigste ding wat hulle oor het om op te hoop!

Ek het ’n brief ontvang van die “Seun van Sam”. Hy is ’n pastoor van ’n gemeente in ’n maksimum sekuriteit gevangenis in New York met kriminele moordenaars wat tot redding gekom het. Hy weet hy sal nooit daaruit kom nie. Of die Here gaan kom, of die Here gaan vir hom kom. Hy het geen ander hoop as Jesus se koms nie.

Ek het vir hom gesê: “Broer Dawid ek is baie jammer oor alles, dit is Hel in enige mens se denke maar geestelik en skriftuurlik is jy veiliger hier binne as daar buite.” Hy sê: “Jy is nie die eerste wat dit vir my gesê het nie.”

Dit kom by ’n punt waar ons so ongevoelig gaan raak, dat ons so verstrengel in ons eie dinge en omstandighede gaan wees dat ons gaan dink ons kan die lewe akkommodeer in ’n versnelde morele laagtepunt wêreld waar vervolging ’n nodigheid gaan word om ons wakker te skud sodat ons gaan verlang om gered te word, ’n verlange om hier weg te kom.

---maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?” (Luk. 18:8)?

Nie regtig Een van Hulle nie.

Kyk tog, ek het twee dogters wat geen man beken het nie; laat ek dié na julle uitbring, en doen met hulle soos dit goed is in julle oë. Net aan hierdie manne moet julle niks doen nie, want daarom het hulle onder die skaduwee van my dak ingekom.”(Lot het geweet hulle hou nie van vroue nie)

Toe antwoord hulle: Gee pad daar! En hulle sê: Hierdie een het gekom om hier as vreemdeling te vertoef en wil tog gedurig die baas speel. Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle. En hulle het sterk op die man, op Lot, aangedring en nader gekom om die deur oop te breek.” (Gen. 19:8-9)

“Jy het ingekom as ’n vreemdeling!” “Jy is nie een van ons nie!” Ons mag miskien ’n posisie in die gemeenskap hê, ’n beroep in ’n korporasie, of in die skoolraad of wat ook al, maar hulle gaan seker maak dat ons weet ons is nie een van hulle nie. Wat nog: “Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle.” Hulle haat mense wat hulle agenda teenstaan. Let op hoe hulle probeer om ons so vêr te kry om die homoseksuele agenda te aanvaar. Hulle probeer dit afdwing op ander mense en hulle gaan ons slegter behandel as die ander. Hulle gaan mense haat wat hulle verpligte afdwingende agenda in die gemeenskap teenstaan en hulle gaan ons slegter behandel as hulle.

Hulle forseer hulle pad oop in die onderwys, die howe, militêre stelsels en nou forseer hulle hul pad oop in die Kerk, as jy hulle teenstaan gaan hulle jou slegter behandel as hulle. Maar dit gaan nog slegter raak.

’n Tyd gelede was ek by die Jericho Range in Kalifornië saam met ’n voormalige non, een van verskeie persoonlike vriende wat voormalige Roomse Katoliek priesters en nonne was. Ek het geluister na hulle persoonlike getuienis en hoe dit was, maar almal van hulle was dit eens dat homoseksualiteit en lesbiërisme algemeen onder die Roomse Katolieke leiers voorkom.

Offisieel erken die Roomse Katolieke Kerk dat dit verkeerd is, maar wat hulle in die praktyk doen is iets heel anders, maar tenminste erken hulle offisieel dat dit onnattuurlik en verkeerd is—dit vat ’n Protestant om so vêr af te dwaal. Protestantisme het meer moreel bankrot geraak as Rooms katolisisme. Dit het geestelik teologies meer verwerplik geraak as wat dit uitgegaan het om te hervorm.

Teologies is Protestantisme, geestelik en moreel, baie slegter as Roomse katolisisme en tot die Kerk van Rome sou dit nie offisieel goedgekeur het nie alhoewel hulle dit prakties doen. Die Wêreld Raad van Kerke sal dit goedkeur; die Presbiteriane sal; Tony Campolo sal: Brian McLaren sal. God sê dit is verkeerd.

 

Die Mag van Verslawing

Maar die manne het hulle hand uitgesteek en Lot by hulle in die huis gebring en die deur toegesluit. (Nou sluit die engele die deur en nie Lot nie ) Toe slaan hulle die manne wat by die ingang van die huis was, klein en groot, met blindheid, sodat hulle tevergeefs na die ingang gesoek het.” (Gen.19:10-11)

Dit is ongelooflik, enige persoon wat al ’n heroïn verslaafde se onttrekkings simptome gesien het, of ’n alkoholis met onbeheerde rukking, of hoe organiese verslawing so ’n persoon se lewe kan oorneem en met hom dinge doen wat hy nie kan beheer nie.

Kan jy jou indink om jou sig te verloor, om blind te word en nog steeds so aangevuur word deur ’n onnatuurlike wellus, ’n onnatuurlike passie en nog steeds probeer om hierdie onversadigde drang te bevredig? Ek het gesien hoe ’n chemiese verslawing ’n persoon aanvuur om dinge te doen soos alkoholiste wat al waarvoor hulle voor omgee is om drank in die hande te kry al moet hulle hul sig verloor. Al wat hulle wil hê is nog drank. Maar wat gebeur as mense so deur ’n onnatuurlike seksuele passie aangevuur word in plaas van ’n natuurlike aksie?

’n Heteroseksueel sal dit nie doen nie, dit maak nie saak wie dit is nie, hy sal sê: “Kry vir my ’n oogspesialis, kry my by ’n hospitaal!

Die enigste ding, soos wat ek dit verstaan, wat iemand so kan aanvuur al het hy sy sig verloor is ’n chemiese verslawing. Wat kan ’n mense so aantas dat hy homself oorgee aan so ’n oriëntasie soos in die geval van ’n alkoholis. Hierdie mense se lewe word deur iets beheer.--Hulle het hulleself moeg gemaak om die deur te kry.

 

Diegene “In” en “Uit”

Daarop sê die manne(engele) vir Lot: Wie het jy hier nog? 'n Skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy het in die stad--bring hulle uit die plek uit;” (Gen. 19:12)

Soos met die Eksodus is dit God se plan om nie net mense te red nie, maar families. Soos in Jerigo met Ragab en haar familie; en ook met Noag en sy familie. God wil nie net ons red nie, maar ook ons familie. Maar in die verhaal van Lot sien ons, soos wat die Here Jesus sê, die ouers gaan teen die kinders en kinders teen die ouers draai. (Mat.10:21) Nie almal in ons families gaan gered word nie. Daar was nie ’n minyan nie.

-- want ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor hulle groot is voor die aangesig van die HERE, en die HERE het ons gestuur om dit te verwoes. Toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns wat met sy dogters sou trou, en sê: Maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die HERE gaan die stad verwoes. Maar hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gekskeer.” (Gen. 19:13-14)

Die homoseksuele kon nie ingaan nie, maar Lot moes uitgaan. Hoekom? Daar is mense wat teoreties gered kan word maar wat nie gered sal word nie, hulle moes in gewees het maar hulle is uit, hulle is met die een voet in die kerk en met die ander voet in die wêreld.

--en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.” (Heb. 10:25)

Hulle is uit en gemaklik in die wêreld. Lot waarsku hulle dat oordeel aan die kom is en hulle kan gered word, maar hulle dink dit is ’n grap! Hy is vir hulle soos iemand wat gekskeer.

Rick Joyner in die Verenigde State sê die Wegraping is ’n leuen van die duiwel, dit is ’n grap en hulle spot daarmee en vergelyk dit met Star Trek se: “Beam me up, Scotty.”

Gerald Coats in Brittanje, ’n valse profeet met ‘n leuengees, sê die Wegraping is ’n fantasie en ’n mite. Mike Bickle sê die wegraping van Elia was God se oordeel oor Elia. Rick Warren sê ons moet eindtydse profesie verwerp want dit is ’n misleiding. Jesus sê ons moet waak en bid en ag gee op die profesie, Warren sê vergeet dit. Vir hulle is dit ’n grap. Nou, as mense nie glo dat daar ’n redding gaan wees nie, hoe gaan hulle gered word?

Die dwase maagde gaan nêrens nie. (Mat. 25:1-13) Baie mense se idee is dat almal wat sê hulle is Christene of dat hulle weergebore is, weggeraap gaan word! Die dwase maagde gaan nêrens heen nie. Daar kom ’n tyd dat hulle sal weet hulle is verkeerd maar dit gaan te laat wees, die redding het verbygegaan. Let op, Lot se skoonseuns is uit! Hulle is iewers daar buite en hulle moes binne gewees het. Paulus was in die wêreld maar nie van die wêreld nie. Baie mense is meer gemaklik in die wêreld as buite die wêreld. “Hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte; hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek.” (Spr. 18:1) Dieselfde gebeur in die Kerk; hulle glo nie aan ’n redding nie en hulle maak ’n grap daarvan.

Die Redding

En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê: Maak jou klaar, neem jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maar hy het nog getalm. Toe gryp die manne hom en sy vrou en sy twee dogters aan die hand, omdat die HERE hom wou verskoon; en hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad.” (Gen. 19:15-16. Tot Lot het gehuiwer, in Petrus lees ons dat die regverdiges nouliks gered sal word. (1 Pet.. 4:18).

Dit is net die genade van Jesus wat ons hier gaan uitkry, deur ons tandvlees en God se genade. Die treurige feit van die saak is dat die ou skepping hier wil bly. Die ou skepping hoop dat op die een of ander wyse gaan hierdie plek baie beter raak, dit gaan net tydelik uitgestel word. Net die nuwe skepping wil regtig hier wegkom, Lot huiwer en net God se genade het hom daaruit uitgekry.

Geoloë wat in hierdie omgewing by die suidelike punt van die Dooie See was sê dat daar ’n soort van seismiese aktiwiteit van ’n vulkaniese natuur moes plaasgevind het, maar hulle is nie seker waar Sodom en Gomorra geleë was nie. Ander sê dit moet aan die Jordanië kant wees, ander sê dit is onder die Dooie See wat besig is om baie vinnig op te droog. Ander sê hulle weet nie, of die twee dorpe moes in ’n ander gebied gewees het. Niemand weet verseker nie. Maar die geoloë weet waarheen Lot gevlug het, ons weet waar Zuar is.

Ek was al ’n hele paar keer in Zuar, dit is ongeveer 2 myl vanaf die Israelise gesondheid oord op die Dooie See, vandag noem hulle dit ‘Ein Boket’. Daar is ’n Hilton en ’n Holiday In en daar is plekke waar mense mediese behandeling kry deur die gebruik van die minerale in die see en die son vir dinge soos psoriase. Dit is waar Lot heen gevlug het. Sodom en Gomorra moes naby Ein Bokek gewees het. Daar is baie soutpilare in hierdie omgewing .

En toe hulle hulle na buite uitgelei het, sê Hy: Vlug vir jou lewe! Moenie omkyk nie, en moenie êrens in die Jordaan streek bly staan nie. Vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie!” (Gen.19:17) Wat het Jesus in 70 nC. gesê? “Vlug na die Berge” (Mat. 24:16) Waar het Noag heengegaan? Die berg Ararat. (Gen. 8:47)

Die gelowiges moet uitkom.

Daarop antwoord Lot hulle: Ag nee, my Here! Kyk tog, u kneg het genade in u oë gevind, en U het u guns groot gemaak wat U aan my bewys het deur my in die lewe te behou. Maar ek is nie in staat om na die gebergte te vlug sonder dat die onheil my inhaal en ek sterwe nie. Kyk tog, hierdie stad is naby om daarheen te vlug, en dit is klein. Laat my tog daarheen vlug--is dit nie klein nie? --dat ek kan lewe! En Hy sê vir hom: Kyk, Ek neem jou ook in hierdie saak in guns aan, sodat Ek die stad waarvan jy gespreek het, nie sal omkeer nie. Vlug gou daarheen, want Ek kan niks doen voordat jy daar aankom nie. Daarom noem hulle die stad Soar. Die son het oor die aarde opgegaan toe Lot in Soar aankom. En die HERE het swawel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die HERE uit die hemel, en Hy het hierdie stede omgekeer en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede en wat op die grond groei.” (Gen.19:18-25)

Daar staan, “Moenie terug kyk nie! Moet niks saamneem nie! Ek kan niks doen totdat julle nie daar gekom het nie!” Die Here kan niks doen totdat Hy ons uitgebring het nie, dit is ’n belofte. Paulus sê ons is nie bestem vir wraak nie. (1Tes.5:9) Wel, sal ons in die groot Verdrukking wees? Let op hulle is in verdrukking. Baie dinge wat ons in die Skrifte sien is ’n beeld van die Wegraping, en elke redding verhaal wys dat God se mense in verdrukking was, hulle word IN die Verdrukking bewaar en daaruit gered voordat God se wraak begin.

Die Eksodus is dieselfde; Noag is dieselfde; Sodom en Gomorra is dieselfde: God se mense is in die Verdrukking; hulle word in dit bewaar en daaruit gered voor die wraak kom. Ons is nie bestem vir wraak nie. “Ek kan niks doen voordat julle nie daaruit gekom het nie.” Die son kom op in die opstanding—“Staan op, word verlig; want jou lig kom,” ( — “arise and shine for your light is come”-- (Jes. 60:1)) En dan kom die oordeel. Maar dan: “Moenie terugkyk nie; vlug!”

En sy vrou het agter hom omgekyk, en sy het 'n soutpilaar geword.” (Gen. 19:26)

Weereens, daar is baie soutpilare aan die suidelike kant van die Dooie See. Ek weet nie watter een is lot se vrou nie, maar ek dink sy is een van hulle. Maar sy het teruggekyk. Wat het Jesus gesê? –“wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie.” (Mat. 24:17-18).

In die Laaste Dae gaan materialisme ’n groot probleem word, dit is wanneer die dinge wat ons besit ons gaan besit.

 

Die Eindresultaat

En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die HERE gestaan het. Toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smeltoond. En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering toe Hy die stede omgekeer het waar Lot woonagtig was.” (Gen. 19:27-29)

Wanneer ons die toenemende vermeerdering in radikalisme en homoseksuele en lesbianisme sien wat al meer militant, meer veeleisend, meer uitdruklik, meer onkompromisties raak, en ons sien Christene wat saam met dit probeer lewe, wat gemaklik raak met hierdie dinge en dit aanvaar asof dit normaal is, dan is die einde naby. God het hierdie mense oorgegee om te glo dat dit normaal is, hulle is oorgegee tot verderwing. Daar is nie eers ’n minyan nie; daar gaan nie genoeg getroue Christene wees om dit te stop nie.

Die Britse regering, ’n konserwatiewe regering is besig om lande in Afrika onder druk te plaas om homoseksualisme te wettig. Daar is lande in Afrika met ’n hoë Christen populasie wat onder druk geplaas word in die naam van ‘mense regte’. Dit is hoe boos die Britse regering geraak het, en dit is nie net die Britse regering nie. Wat ’n feit is, is dat die meeste mense aan die Amerikaanse militêre kant teen hierdie dinge was maar Obama het dit op hulle afgedwing.

Dinge het al slegter geword maar hulle het nie geweet wat die rede daarvoor is nie: “Daarom het God hulle oorgegee.” God het nie net homoseksuele of lesbiëns oorgegee nie, maar ook diegene wat dit goedgekeur het. Dit sluit ’n groot meerderheid van die sogenaamde Kerk in. Ek bedoel nie die Wêreld Raad van Kerke nie, Satan het hulle nog altyd in sy mag, ek bedoel die Opkomende Kerk en sekerlik ook die doelgedrewe Kerk, en dit word al slegter. Hoe sleg moet dit gaan voordat God tussenbeide tree? Nie baie meer nie. Ons het weereens die punt bereik waar daar nie eers ’n minyan is nie.

Maar dit is nie ’n gelukkige einde nie. Jesus sê wanneer ons hierdie dinge sien gebeur moet ons ons koppe optel en bly wees want ons redding het naby gekom. (Luk.21:28) Ons is nie bestem vir wraak nie, God is nie op ons toornig nie, maar ons het nodig om die les van Lot te leer.

Ons raak al meer ongevoelig vir die morele verval van die samelewing en die frustrasies om iets daaraan te doen. Die Kerk is nie meer die sout en lig nie; niks gaan dit keer nie, maar wat hierdie mense nie weet nie is dat die Here Jesus se koms ook nie gekeer kan word nie. Dit is inderdaad ons geseënde Hoop.

Hierdie homoseksuele fiasko, ’n sosiale kanker wat in die Kerk ingekom en dit besmet het, nie dat dit sosiaal normatief geword het nie, maar wanneer dit ’n vastrap plek in die Evangeliese Kerk gekry het, dan is dit vir ons ’n teken dat die koms Jesus baie naby is. Dit kan nie meer baie lank wees nie, Jesus gaan sy wraak uitgiet, maar voor Hy dit doen sê Hy: “Ek kan niks doen totdat Ek julle hieruit gekry het nie.” Dit is ons Geseënde Hoop.

God seën, †††

James Jacob Prasch / Vertaal

Copyright © 2024 Moriel - God is my Teacher. All Rights Reserved.

Maintained by Cybersalt