Kashrut and Famine - Afrikaans

Verbode voedsel

Die Hebreeuse dieet wette vind ons in Deut.14 en Lev. 11 waar dit meer omvattend is.

En die HERE het met Moses en Aäron gespreek en aan hulle gesê: Spreek met die kinders van Israel en sê: Dit is die diere wat julle mag eet van al die viervoetige diere wat op die aarde is.

Alles wat onder die diere gesplitste kloue het, en wel heeltemal gesplitste kloue, en herkou dit mag julle eet.

Maar die volgende mag julle nie eet nie van die wat herkou en van die wat gesplitste kloue het: die kameel, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie onrein is hy vir julle; en die das, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie onrein is hy vir julle; en die haas, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie onrein is hy vir julle; ook die vark, want hy het gesplitste kloue, ja, heeltemal gesplitste kloue, maar hy herkou nie onrein is hy vir julle. Van hulle vleis mag julle nie eet nie en aan hulle aas nie raak nie onrein is hulle vir julle.

Dit mag julle eet van alles wat in die water is: alles wat vinne en skubbe het in die water, in die seë en in die riviere dit mag julle eet. Maar alles wat geen vinne en skubbe het in die seë en in die riviere nie, van al die gewemel van die water en van al die lewende wesens wat in die water is 'n gruwel is dit vir julle. (Met ander woorde skulpvis) Ja, 'n gruwel moet hulle vir julle wees; van hulle vleis mag julle nie eet nie, en hulle aas moet julle vir 'n gruwel hou. Alles wat geen vinne of skubbe in die water het nie 'n gruwel is dit vir julle.

En die volgende moet julle van die voëls vir 'n gruwel hou hulle mag nie geëet word nie, 'n gruwel is hulle: die arend en die lammervanger en die aasvoël; en die kuikendief en die valk volgens sy soorte; elke kraai volgens sy soorte; en die volstruis en die naguil en die seemeeu en die kleinvalk volgens sy soorte; en die steenuil en die visvanger en die steunuil; en die silweruil en die pelikaan en die klein aasvoël; en die groot sprinkaanvoël, die reier volgens sy soorte, die hoep hoep en die vlermuis. Al die insekte met vlerke wat op vier pote loop 'n gruwel is hulle vir julle.

Maar die volgende mag julle eet van al die insekte met vlerke wat op vier pote loop: wat bokant die pote springbene het om daarmee op die grond te spring. Van hulle mag julle die volgende eet: die treksprinkaan volgens sy soorte en die boomsprinkaan volgens sy soorte en die springer volgens sy soorte en die voetganger volgens sy soorte. Maar al die ander insekte met vlerke wat vier pote het 'n gruwel is hulle vir julle.

En deur hierdie diere word julle verontreinig elkeen wat aan hulle aas raak, sal tot die aand toe onrein wees; en elkeen wat van hulle aas dra, moet sy klere was en sal tot die aand toe onrein wees aan al die diere wat gesplitste kloue het, wat nie heeltemal gesplits is nie, en wat nie herkou nie. Onrein is hulle vir julle; elkeen wat aan hulle raak, sal onrein wees.

En alles wat op kaal pote loop onder al die viervoetige diere onrein is hulle vir julle; elkeen wat aan hulle aas raak, sal tot die aand toe onrein wees. Ook hy wat hulle aas dra, moet sy klere was en sal onrein wees tot die aand toe. Onrein is hulle vir julle.

En die volgende is vir julle onrein onder die ongediertes wat op die aarde wemel: die mol en die muis en die akkedis volgens sy soorte, en die krimpvarkie en die geitjie en die klipsalmander en die koggelmander en die verkleurmannetjie.

Hulle is vir julle onrein onder al die ongediertes; elkeen wat aan hulle raak as hulle dood is, sal tot die aand toe onrein wees. En alles waar een van hulle op val as hulle dood is, sal onrein wees; enige houtvoorwerp of kledingstuk of vel of sak, elke ding waarmee werk gedoen word; dit moet in die water gesit word en sal tot die aand toe onrein wees; dan sal dit rein wees.

En elke erdevoorwerp waar een van hulle in val alles wat daarin is, sal onrein wees, en julle moet die voorwerp self stukkend breek; enige voedsel wat geëet word waar water op kom, sal daarin onrein wees; en enige drank wat in so 'n voorwerp, van watter soort ook, gedrink kan word, sal onrein wees. En alles waar iets van hulle aas op val, sal onrein wees; 'n bakoond of 'n drievoet moet stukkend geslaan word; hulle is onrein, en onrein moet hulle vir julle wees.

Maar 'n fontein of put, 'n versamelplek van water, sal rein wees; maar hy wat aan die aas daarin raak, sal onrein wees. En as van hulle aas val op enige saad wat gesaai word dit sal rein wees. Maar as daar water op die saad gegooi word, en van hulle aas daarop val, dan sal dit vir julle onrein wees. En as daar van die diere wat julle as voedsel dien, doodgaan, sal hy wat aan die aas raak, tot die aand toe onrein wees; en hy wat van dié aas eet, moet sy klere was en sal onrein wees tot die aand toe. En hy wat dié aas dra, moet sy klere was en sal onrein wees tot die aand toe.

En al die ongediertes wat op die aarde wemel, is 'n gruwel dit mag nie geëet word nie.

Alles wat op die buik seil en alles wat op vier pote loop, ook alles wat baie pote het, naamlik al die ongediertes wat op die aarde wemel julle mag dit nie eet nie, want dit is 'n gruwel.

Moenie julle self 'n gruwel maak deur enige ongedierte wat wemel nie: julle moet jul daaraan nie verontreinig, sodat julle daardeur onrein word nie. Want Ek is die HERE julle God; toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want Ek is heilig; daarom, verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie. Want Ek is die HERE wat julle uit Egipteland laat optrek het om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat Ek heilig is.

Dit is die wet oor die diere en die voëls en al die lewende wesens wat roer in die water en aangaande al die wesens wat op die aarde wemel, om te onderskei tussen wat onrein en rein is, en tussen die diere wat geëet en die diere wat nie geëet mag word nie. (Lev. 11:1-47)

Gebrek aan Voedsel is Hongersnood.

Gedurende die intertestamentiese periode het Israel die Makkabeërs gehad, hulle het nie profete gehad nie. Daar was geen profete vanaf Maleagi tot op Johannes die Doper nie. Johannes het in die gees van Elia gekom en God se mense gevoed gedurende hierdie hongersnood.

“Kyk, daar kom dae, spreek die Here HERE, dat Ek 'n honger in die land stuur, nie 'n honger na brood nie en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die HERE te hoor. (Amos 8:11) Die manier waarop Elia die heidense vrou en haar seun gevoed het is ’n tipe van die bediening van Elia wat in die Laaste Dae weer gaan plaasvind.

Openbare Gesondheid.

Hierdie dieet wette is interessant. Jesus sê: “Nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie; maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein.” (Mat. 15:11) Dus is daar ’n dieper betekenis aan hierdie woorde as net ’n openbare gesondheid riglyn. Kom ons kyk.

In die outydse Midde Ooste waar daar nie verkoeling was nie en ’n woestyn omgewing waar diere roof om te oorleef was daar ’n groot risiko vir voedsel vergiftiging soos deur trichinosis en

botulisme. Vark en skulpvis wat nie behoorlik gevries of behoorlik gaar gemaak was nie het die potensiaal gehad om mense dood te maak. So, daar was ’n wettige mediese rede om nie hierdie soort voedsel te eet nie.

Gedurende ’n Hongersnood sal mense Enigiets eet.

Antropoloë vertel dat in ’n hongersnood, al is onder goed opgevoede mense, sal mense enigiets eet. Daar was gevalle soos waar mense wat in ’n skeeps ongeluk betrokke hulle aan kannibalisme skuldig gemaak het en hulle vriende en familie geëet het.

Kyk na vers 47, daar word ’n onderskeiding gemaak tussen dit wat eetbaar en nie eetbaar is nie, tussen dit wat rein en onrein is, dit wat onrein is- is ’n gruwel, afstootlik- walglik en net die idee om dit te eet is iets wat jou siek moet laat voel. Hierdie dinge is ’n gruwel vir jou; rotte, slange vlermuise, kokkerotte- is afstootlik en ’n gruwel vir jou. Maar in ’n hongersnood wanneer mense honger genoeg word gaan hulle enigiets eet, hulle sal tot mekaar eet.

God het Vlees Geword.

“In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. En die Woord (Logos) het vlees geword en het onder ons gewoon--” (Joh. 1:1,14).

Die woord “gewoon” in Grieks is kataskenoo (In die Griekse vertaling van die Hebreeuse werkwoord is dit om te tabernakel. In Hebreeus is dit mishkan (waar die woord Shekinah vandaan kom. Mishkan het te doen met God se woonplek. Wat Johannes sê is dat dieselfde God wat teenwoordig was by Israel van ouds, die Shekina wat in die tabernakel, die Mishkan gewoon het, het nou vlees geword.

God het Mens Geword.

Die outydse Grieke was dualiste, hulle het verstaan wat logos was, God se kreatiewe en gesalfde (salvic) agent, maar hulle konsep was die van ’n gees-verrukkende Wese.

Die oomblik wanneer daar gepraat word van God het mens geword, die Woord het vlees geword, dan kon die Grieke dit nie hanteer nie. Hulle het geglo dat alles wat vlees of fisies was boos was, en alles wat geestelik is- is goed. Alle fisiese dinge was gesien as in die gebied van ’n minder god. Maar let op hoedat hierdie idee die Bybel se waarheid verdraai. Die Bybel sê nie dat alles wat vlees of fisies is sleg is nie, die Bybel sê alles wat fisies is- is gevalle, dit het tydelik in die gebied van Satan gekom, Satan se leuens sal altyd die waarheid verdraai.

Dualisme.

Dualisme onder die Grieke was verdeel onder twee filosofiese groepe: Die Stoïse en die Epikureïeise. Die Stoïsynse denkes sal altyd alles wat fisies is minag en 'n monoteïstiese lewenstyl aanhang wat gefondeer word op die sterflikheid van die vlees. Die Epikuréïene het weer 'n wellustige sorgelose lewenstyl nagestrewe, hulle het geglo dat net dit wat in die geestelik realm is van belang was. Beide groepe leer dat daar 'n skeiding bestaan tussen die vleeslike en die geestelike wêrelde. Johannes se leer- dat God mens geword het, het direk teen die dualistiese idees van die Grieke gebots. Dualisme het baie gesigte en Christian Science is een daarvan.

Wat sê Christian Science? My liggaam lieg vir my, dit wat verkeerd is maak nie saak nie, dis net fisies, dit is net die geestelike dinge wat saak maak. Dood is 'n illusie, ouderdom is 'n illusie. Mary Baker Eddy, die uitvinder van Christian Science het egter self 'n slagoffer van die ‘onwerklikheid’ van ouderdom en siekte geword, en 'Voila, la grande', die illusie van die dood! Mense soos E.W. Kenyon, Kenneth Hagin en Kenneth Copeland is groot voorstanders van dualisme wat hulle uit Christian Science geleer het.

Die Bybel sê ons is geroep om in hierdie wêreld te wees maar nie van hierdie wêreld nie. (Joh. 15:18-19 / 16:33 / Rom.12:2 / Gal.6:14 / Kol. 2:20 / Jak. 4:4 / 1Joh. 2:15,17). Ons is nie geroep om [on]natuurlik te wees nie, ons is geroep om [bo]natuurlik te wees.

Met onnatuurlik word bedoel: Die leer dat as God wou gehad het dat die geestelike man of vrou moes swaarkry, en dat hulle gelukkig moet wees om swaar te kry-- is 'n onchristelike idee. Dit is nie normaal nie maar onnatuurlik- godsdienstige hoogmoed- masochisme!

Kyk na die voorbeeld wat Jesus gestel het. Jesus het gesê: "Vader laat hierdie beker by My verbygaan” Jesus wou nie hierdie Bitter Beker drink nie maar tog sê Hy: “Laat U Wil Geskied.”

Dit is onnatuurlik om te beweer dat die geestelike gelowige wil of moet swaarkry as dit die Wil van God is! Dit is egter bonatuurlik om te sê: “Here, ek weet alles werk ten goede vir diegene wat U wil nastrewe. As dit wat U vir my bestem het U wil is, skenk my U Genade om vir U te ly.” Ons is geroep om natuurlik of om bonatuurlik te lewe, en nie onnatuurlik nie. Die vroeë kerk het teen hierdie radikale dualiste en gnostisisme en alles wat daarmee saam gegaan het opgetree, vandag egter herleef dit weer deur die Hiper Geloof Leraars.

Die Woord het Vlees geword.

Die Woord het vlees geword (Joh. 1:14) Toe Jerome ‘vlees’ in Latyns in die Vulgaat vertaal het, het hy nie corpus- liggaam gebruik nie maar carnum. Die Griekse woord vir vlees is sarx. Die Woord- Logos het vlees (sarx) geword, dit het letterlik vleis geword. Die Griekse woord vir vleis- sarx is dieselfde woord.

Die Hebreeuse woord vir vleis- barsah is dieselfde woord vir vleis- vlees. Die Latynse woord vir vleis is carnum. “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo, het die ewige lewe.

“Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dít is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee” (Joh. 6:47-51) Op dieselfde wyse wat die Woord Vlees- sarx geword het.

So, die brood wat Jesus gegee het is Sy sarx- Vlees.

Vers- 52 “Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê: Hoe kan Hy ons sy vlees gee om te eet?” Ons kan daarvan seker wees dat die Sanhedrin, wat midrasj geken het, verstaan het wat Jesus vir hulle gesê het.

“En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom.

Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe. Dít is die brood wat uit die hemel neergedaal het--nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie; wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe.” (Joh. 6:53-58)

Jesus praat oor Homself as die brood wat van die hemel neergedaal het. Die manna in die wildernis was ’n tipe, Jesus is die anti- tipe. Ons moet die teks in sy konteks lees, maar aan die ander kant moet ons dit ook in die konteks van die hele Bybel lees.

Die Rabbis sê- matzos- die brood wat by die nagmaal gebruik word, stem ooreen met die vlees van die lam. Dit moet gestreep en deursteek wees omdat dit ooreenstem met die vlees van die lam. “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor,--- en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.” (Jes. 53:5)

Toe Jesus gesê het dat die brood Sy Vlees was het Hy met die Rabbis saamgestem, dit wys op die Paasfees en dit gaan terug na die Boek Eksodus waar die manna begin val het.

Dit het niks met die R.K. Kerk te doen nie.

Die R.K.K. sal probeer om mense te oortuig dat die Nagmaal van die Here die sleutel is tot die ewige lewe, maar dit is absurd. In hulle kategismus sê hulle dat sonde vergewe word deur die sakramente van die doop en boetedoening, en nie die Eucharistie nie, hulle weerspreek hulle eie leerstellings. (R.K. leerstellings weerspreek altyd hulleself, net soos die Mormoonse leer) Vir Johannes (6:47-58) om te praat oor die Nagmaal van die Here, sal dit moet gaan oor die Laaste Maal toe die Here die Nagmaal ingestel het.

Die Laaste Maal moes plaasgevind het met die Pasga tyd in Jerusalem. Die teks sê vir ons dat die Pasga nog nie aangebreek het nie, en dit vind nie plaas in Jerusalem nie. So hier word nie gepraat van die Laaste Maal van die Here in ’n primêre sin van die woord nie.

Waarvan hier gepraat word is oor die brood wat in die wildernis geval het- ’n tipe van Jesus, en Jesus sê dit is Sy Vlees. “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo, het die ewige lewe.” (Joh. 6:47) Geloof is gelyk aan wat jy eet, hoe werk dit? Die Woord het vlees geword.

Die Woord, die Logos het vlees geword. Eet die sarx, glo die Woord, jy moet die teks in konteks lees, dit het niks met die leer van transsubstansiasie te doen nie, dit is kannibalisme, dit het ook sekerlik niks te doen met die Laaste Maal nie. Jesus sê: Doen dit as ’n herinnering aan My. (1 Kor. 11:24-25). Jesus gebruik die taal van die Hebreeuse offer herdenkings.

Die Roomse Katolieke Mis is nie dieselfde offer as die offer op Golgota nie, as jy verstaan dat die Nagmaal van die Here ’n Joodse Pasga is, ’n Joodse zikharon (herdenking) Exodus 12:14, 13:9, 17:14, 28:29, en Levitikus 23:24, ens.) Dit is net wanneer jy die Laaste maal van sy Joodse agtergrond skei dat jy kan argumenteer dat dit dieselfde offer is. Maar in die Joodse konteks wat Jesus vir ons gee, kan dit nie so wees nie. Dit is ’n herdenking, “doen dit as herdenking aan My” Dit is herdenking vir wat Jesus gedoen het op dieselfde wyse as wat die Pasga Maal ’n herdenkings is van die verlossing uit Egipte.

Hy wat glo, eet.

Die Woord het vlees geword, “Eet My vlees.) wat beteken dit? Dit beteken Eet My Woord, neem dit vir jouself. Dit is nie iets nuuts nie, dit is wat die profete geleer het en selfs die apostels het dit geleer. “Ek het U woorde gevind en dit geëet.” (Jer. 15:16) Neem dit in en glo dit.

Soos wat Jesus sê, hy wat glo eet My vlees.

“Maar jy, mensekind, luister na wat Ek jou sê; wees nie wederstrewig soos die wederstrewige huis nie; maak jou mond wyd oop, en eet wat Ek jou gee. Toe kyk ek, en daar was 'n hand na my toe uitgesteek, en daarin 'n boekrol! En Hy het dit voor my uitgesprei; en dit was beskrywe op die voor- en agterkant, en daarop was geskrywe klaagliedere en gesug en wee.” (Eseg. 2:8-10)

“Daarna het Hy vir my gesê: Mensekind, eet op wat jy vind; eet hierdie rol op, en gaan spreek met die huis van Israel. Toe het ek my mond oopgemaak, en Hy het my dié rol laat eet en vir my gesê: Mensekind, laat jou buik eet, en vul jou ingewande met hierdie rol wat Ek jou gee. En ek het dit geëet, en dit was in my mond soos heuning so soet.” (Eseg. 3:1-3)

Esegiël het die boekrol geëet, hy het die Woord van God geëet.

“En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê: Gee my die boekie. Toe sê hy vir my: Neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op, en in my mond was dit soet soos heuning; maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword.” (Op.10:9-10). Eet die Woord!

Ons sien hierdie konsep in die O.T. en die N.T. Jesus het niks nuuts geleer nie, dit is wat die profete voor Hom en na Hom geleer het. Die Woord het vlees geword. Eet My Woord! Geloof is gelyk aan eet, tot die Roomse Katolieke heilige Bernard het dit ook gesê. Die Woord het vlees geword, Sy eie selfstandigheid, die Woord van God het vlees geword.

Jy word wat jy eet.

Metabolies is jy wat jy eet. Jesus se kern- Sy Woord, Sy Leer is Hy Self. Wat jy ookal eet word deel van jou. Dus, wanneer jy iets geestelik eet, dan word jy wat jy eet.

Aardse diere wat deur die Jode geëet kon word- dit wat kosjer (rein) was, is tipes van Jesus Self. Lam is Kosjer. “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” (Joh. 1:29).

Bokke is kosjer. “Maar die bok waarop die lot vir Asásel gekom het, moet lewendig voor die aangesig van die HERE gestel word, om oor hom versoening te bewerk deur hom vir Asásel in die woestyn te stuur.” (Lev.16:10)

Beeste is kosjer. “En hy het jongmanne van die kinders van Israel gestuur; dié het brandoffers geoffer en as dankoffers bulle vir die HERE geslag.” (Ex. 24:5)

Elkeen van hierdie offers is op ’n sekere wyse ’n tipe van Christus. Eet dit wat kosjer is, eet die Woord. As iemand nie kosjer is nie bly weg van hom af. Die probleem kom wanneer jy begin om hulle woorde te eet, dit gaan jou siek maak. Eet wat gesond is, eet wat rein is.

Maar as mense honger genoeg word, as daar ’n hongersnood is- gaan hulle enigiets eet, hulle sal tot mekaar eet. Ons moet die Joodse idee van om vleis te eet verstaan.

Met betrekking tot Melgisédek Heb. 5:11 lees ons: “waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor.” Wat ons hier sien is ’n tipologie en midrasj. Melchizedek (Gen.14:18-20, Ps.110:4) is ’n Christophanie (’n voorafgaande vleeswording manifestasie van Christus) ’n Ou Testamentiese tipe van Jesus. Die skrywer sê: “Ek wil vir julle leer wat tipologie en midrasj beteken, maar julle het die kapasiteit om te verstaan verloor.

Baba Voedsel.

“Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.” (Heb. 5:12-14)

Weereens: Ek wil vir julle vleis, vaste spys gee om te eet, ek wil julle vertel wat die tipologie en midrasj van Melchizedek beteken, maar ek kan nie, ek moet weer vir julle melk gee.

Terug na die Basiese Dinge.

“Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat.” (Heb. 6:1-3)

Ons is vandag presies weer in dieselfde situasie. Ons moet terugkeer na die basiese dinge, mense het die fundamentele leer soos bekering, die doop, die ewige oordeel- vergeet. Mens sê daar is nie ’n Hel nie. Die kerk het weer melk nodig, nie vleis, vaste spys nie, melk sal ’n groot verbetering wees. Hindus drink bees urine, hulle dink dit is heilig en ek weet van baie Charismate wat die geestelike ekwivalente daarvan drink. Melk sal ’n groot verbetering wees. Klink dit afstootlik? Wel, dit is veronderstel om afskuwelik te klink. ’n Gruwel is dit vir julle. Net die gedagte daaraan moet jou laat siek voel.

Mense wat nie onderskei nie sal enigiets eet.

“Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. (Heb. 5:14) Hulle weet hoe om die Woord in werking te stel; as mense nie ’n onderskeiding kennis van die Woord het nie, en hoe om dit in werking te stel nie, as hulle nie ’n werkende kennis van die Woord het nie, sal hulle nie kan onderskei nie. As jy nie kan onderskei nie gaan jy verseker enigiets eet, kosjer of nie.

“En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is; want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie?” (1 Kor.3:1-3)

Dink aan ’n baba wat leer kruip voordat hy kan loop, dit maak nie saak wat hy in die hande kry nie, dit gaan mond toe, alles smaak soos lekkers. Ma vat alles weg wat in die pad kom en sit dit op ’n plek waar die kind dit nie in die hande kan kry nie- omdat die kind nie kan onderskei nie. Net so is dit met Christene wat nie opgelei is in die regte leer en die Woord van geregtigheid nie, hulle sal enigiets eet, vernaamlik as hulle honger genoeg is.

Melk sal ’n groot verbetering wees, Paulus betreur dit en hy sê: “As julle maar net wil melk drink dan kan ek julle uitneem vir ’n heerlike stuk vleis.”

Kou die Koutjie.

Diere wat nie herkou nie, of wat nie ’n gesplete hoef het nie- is onrein. “En hierdie mense (Die (Bereane) was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.” (Hand.17:11)

Die Bereane het hulle koutjie gekou. Om die koutjie te kou is nie om op te gooi nie, dit is om dit weer op te bring- om dit te oordink, te herkou en dan in te sluk en dan op te neem in jou metabolisme.

Baie Christene vandag het totaal vergeet hoe om die koutjie te herkou. “Wel, as Jacob Prasch of Derek Prince dit gesê het, dan moet die waar wees!” Nee, nee! Paulus sê ons moet oordeel al is dit wat hy gesê of geleer het. (Gal. 1:8) Jesus sê: “Maar julle, laat jul nie Rabbi noem nie, want een is julle leermeester: Christus, en julle is almal broeders.” (Mat. 23:8)

Kou die koutjie. Eet die voedsel, bring dit weer op, bid daaroor, ondersoek die Skrifte, kyk of dit so is en as dit waar is sluk dit in, anders- spoeg dit uit!

Wolwe

“Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.” (Mat. 7:15) Wolwe kan Christene namaak. Hulle kan lyk soos skape, maar in die werklikheid is hulle valse profete. Hulle vlees- dit wat hulle leer- is nie rein- kosjer- nie, moet dit nie eet nie, afskuwelik is dit vir jou.

Slange

“Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?” (Mat. 23:33) Satan is ’n misleier, die slang het die vrou mislei. Eva is ’n tipe van Israel en die kerk.

Godsdienstige leiers met ’n vals leer kom in die karakter van die slang. Jesus sê hulle gaan Hel toe as hulle- hulle nie bekeer nie. (Jesus gebruik die subjektiewe gemoed hier. Die subjektiewe gemoed in Grieks hier impliseer ’n onsekerheid. Wat Jesus sê is: Dit is moontlik vir jou om nie Hel toe te gaan nie, maar dit is baie onwaarskynlik dat jy nêrens anders heen sal gaan as Hel toe nie.

Valse leraars seil soos slange, hulle is misleiers, hulle kom in die karakter van slange. Moenie hulle eet nie. Gee pad van mense wat geestelike misleiding uitdra. Kan jy jouself indink om ’n slang op te tel en om hom te eet? Sal jy ’n adder eet? Nooit! Wel bly weg van die adders en hulle leerstellings. Moenie dit eet nie. Is die eet van slange ’n gruwel vir jou? Net die idee om ’n voorspoed prediker se leer te eet moet vir jou ’n gruwel wees.

As jy iemand sien wat ’n voorspoed prediker se boek lees, laat dit vir jou wees soos iemand wat aan ’n rot smul! Dit is wat hulle doen. Laat dit ’n gruwel vir jou wees. Net die idee van ’n vuil giftige ondier moet vir jou afstootlik wees, dit is om vals leerstellings te eet.

Aasvoëls.

“Waar die liggaam lê daar sal die aasvoëls saamkom.”(Mat. 24:28) Aasvoëls val die liggaam aan, hulle teer op dit wat dood is, op die vervolgde kerk. Moenie dit eet nie! Aasvoëls moet afstootlik wees. Jy sal mense kry wat op liggame teer wat besig is om te sterf.

Hulle sal ’n kerk wat in die moeilikheid is kry en sogenaamde wonderwerke verkondig om die probleem op te los, maar al wat hulle doen is om ’n been en ’n arm weg te dra sodat hulle- hulle eie dinge op ’n ander plek kan gaan doen. Aasvoëls is nie kosjer nie, afstootlik is hulle vir jou.

Varke

“En hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadaréners. En toe Hy uit die skuit gaan, kom daar dadelik uit die grafte Hom tegemoet 'n man met 'n onreine gees, wat sy verblyf in die grafte gehad het. En niemand kon selfs met kettings hom bind nie; want hy was dikwels met voetboeie en kettings gebind, en die kettings is deur hom uitmekaar geruk en die voetboeie stukkend gebreek; en niemand was in staat om hom te tem nie.” (Mark 5:1-4)

Bomenslike fisiese en intellektuele kragte is twee karaktertrekke wat heel dikwels op demoon besetting dui. Bykans elke aantekening in die Bybel van demoon besetting gaan gepaard met irrasionele gedrag. Mense wat hulle self in die vuur gooi, wat in grafte woon ens. Demoon besetting kan bykans uitgesluit word in gevalle waar daar nie irrasionele gedrag teenwoordig is nie.

“En altyd, nag en dag, het hy aangehou om te skreeu op die berge en in die grafte en homself met klippe stukkend te slaan. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor Hom neer en skreeu met 'n groot stem en sê: Wat het ek met U te doen, Jesus, Seun van die allerhoogste God? Ek besweer U by God om my nie te pynig nie. Want Hy het vir hom gesê: Onreine gees, gaan uit die man uit! En Hy vra hom: Wat is jou naam? En hy antwoord en sê: Legio is my naam, want ons is baie.” (Mark 5:5-9)

Nou as julle dit wil glo, daar is ’n president van die Assemblies of God Bybel kollege in Australië wat ’n artikel in hulle nuusblad The Evangel geskryf het dat die man se naam Legeo was en nie die duiwels nie. Dit is ’n man wat veronderstel is om ander predikers op te lei. Mense sal enigiets eet, is dit nie so nie?

“Toe smeek hy Hom dringend om hulle nie uit die land weg te stuur nie. En dáár teen die berge het 'n groot trop varke gewei, en al die duiwels het Hom gesmeek en gesê: Stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. En Jesus het hulle dit dadelik toegelaat; en die onreine geeste het uitgegaan en in die varke gevaar, en die trop--daar was omtrent twee duisend--het van die krans af in die see gestorm en in die see verdrink.” (Mark 5:10-13) Varke is nie kosjer nie.

In Galiléa was daar heidene, nie-Jode, en miskien ook Jode wat nie die Joodse tradisies onderhou het nie- wat varke aangehou het. Om te verstaan wat hier gebeur moet ons verstaan wat die midrasj beteken. “Moenie wat heilig is, aan die honde gee nie; en gooi julle pêrels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie.” (Mat. 7:6)

Wie is die varke? Dit is mense wat die Evangelie bespot en verwerp. Wat gebeur met hulle? “Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.” (Mat. 25:41)

“En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp--” (Op. 20:10)

In Markus 5 is die See van Galiléa ’n beeld van die poel van vuur en swael. In Openbaring gaan mense wat die Evangelie bespot en verwerp na dieselfde plek as die duiwels.

Skulpvis.

Kom ons kyk na vis. Ek was saam met ’n marine bioloog van die Kaap in Suid Afrika na ’n akwarium. Dit is ’n tenk wat uitgelê is volgens die ondersee se omgewing rondom Suid Afrika

wat toegerus is met verskeie seediere. Wat my opgeval het was die skulpvis. Hulle is aasdiere van die bodem van die see en hulle eet afval. Hulle is nie kosjer nie- so, jy word wat jy eet, jy word afval.

“En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak.” (Mat. 4:19)

Die apostels het hulle visnet ingegooi en vis gevang eers nadat Jesus vir hulle gesê het waar om vis te vang. Ons kan getuig en getuig maar totdat Jesus nie vir ons sê waar ons- ons nette moet ingooi nie, sal ons nie baie vis vang nie. Ek sê dit nie om persoonlike getuienis of Evangelisasie te ontmoedig nie, dit gaan oor evangelisasie programme en kruistogte, dit is dinge wat deur die Heilige Gees gelei moet word, anders gaan ons nie baie vis vang nie.

Maar hoe lyk skulpvis? Die Boek Openbaring praat van die Aarde en die See (Op.5:14, 7:1-3, 10:2,5,6,8, 12::12, 14:7) Daar is twee diere, een uit die See (Op.13:1) en die ander een uit die Aarde. Die aarde het te doen met Israel. Die see het te doen met die nasies. Hoekom is die nasies in oproer? (Ps. 2:1) Skulpvis is geslote en so diep onder die see dat hulle nie met ’n net gevang kan word nie. Skulpvis het te doen met mense in gebondenheid wat vol van gemorskos is.

As jy nie die regte kos eet nie gaan jy beslis die verkeerde kos eet. Hulle eet gemorskos en dit is wat hulle geword het. Hulle is so diep in die wêreld stelsels vasgevang dat hulle nie gered gaan word nie. Hulle is toegesluit vir die Evangelie, moenie hulle eet nie!

Sade.

As een van hierdie onrein diere op ’n saad sou val voordat dit geplant was- dan kon die saad (en die vrug wat daaruit sou kom) geëet word.

“En as van hulle aas val op enige saad wat gesaai word dit sal rein wees.” (“And if a part of their carcass falls on any seed for sowing which is to be sown, it is clean.”) (Lev. 11:37) Hoekom?

“Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug.” (Joh. 12:24) “Dwase mens! Wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie.” (1 Kor. 15:36)

Dit is die kataboliese proses. Binne in ’n saad is daar ’n kiem. Die saad val in die grond en sterf en die nuwe skepsel kom uit. Net so is dit met ons, die ou skepping word met Christus geplant. Met die doop sterf ons saam, ons word saam met Hom begrawe en ons staan saam met Hom op. Ons verheerlikte liggame wat eendag sal verskyn sal anders wees van dit wat ingegaan het. Dit maak nie saak wat die saad doen nie, wat die ou skepping doen nie, jy kan ’n homoseksueel, ’n prostituut, dwelmsmous, alkoholis of ’n krimineel gewees het, dit maak nie saak wat die ou skepsel gedoen het nie, as dit in die grond geval en gesterf het is die voedsel rein.

Verkleurmannetjies.

’n Verkleumannetjie is nie kosjer nie. Wat is ’n verkleurmannetjie? Die Hebreeuse woord vir verkleurmannetjie is dieselfde as die Hebreeuse woord vir skynheilig. ’n Verkleurmannetjie is onrein, moenie dit eet nie! Pasop vir skynheilige mense.

Moenie die os muilband nie.

“Want in die wet van Moses is geskrywe: 'n Os wat graan dors, mag jy nie muilband nie. Is dit miskien oor die osse dat God Hom bekommer? Of spreek Hy inderdaad om ons ontwil? Ja, want om ons ontwil is dit geskrywe, omdat hy wat ploeg, op hoop moet ploeg; en hy wat dors, op hoop om wat hy hoop, deelagtig te word.” (1 Kor. 9:9-10)

Hier word gepraat van goeie en opregte predikers wat waardig is om deur ’n bediening beloon te word. Predikers wat die Woord van die Here reg sny en leer, mense wat waardig is om deur ’n bediening gedra te word. Moenie die os wat trek muilband nie. Osse is rein en opreg, jy kan dit wat hulle leer glo en volg. Jy kan hulle eet, maar nie varke of slange of wolwe nie.

Duiwe.

Duiwe is kosjer- hulle is tipes van Jesus. Duiwe is een van die vyf soorte diere wat God Abraham beveel het om te offer.(Gen. 15:9) In die Wet van Moses moes hulle geoffer word oor “lopende water”, (Lev.14:5) wat die “wassing met water deur die Woord” simboliseer. (Ef. 5:26)

Luister na die diere.

Daar was rein en onrein diere. Dierkundig weet ons nie wat al die diere van Levitikus was nie. Van hulle het seker al uitgesterf, ander is dalk nie meer inheems tot die Midde Ooste nie, maar die wat ons wel ken of wat ons in die Bybel kan identifiseer, leer ons iets oor ons geestelike dieet. As mense honger genoeg raak sal hulle enigiets eet- muise, rotte, vlermuise, akkedisse, Koninkryk Nou, Eukumenisme, Noem Dit en Eis dit, Voorspoed Geloof. “Die moet ’n gruwel vir jou wees.”

Die Bybel sê oor en oor dit moet ’n gruwel, afstootlik vir jou wees. Hierdie verskillende geestelike onrein voedsel moet vir jou ’n gruwel wees, kry hulle uit jou gestel uit, hulle gaan jou siek maak.

Die idee om ’n Benny Hinn leerstelling te eet moet vir jou dieselfde wees as om ’n rot te eet, dit moet jou siek laat voel. “’n Gruwel vir jou is dit.” Die Boek van Mormoon- ’n Gruwel is dit vir jou! Die Wagtoring- ’n gruwel is dit vir jou! Dit moet jou siek laat voel, dit is onrein in die Oë van die Here.

Die Dood in die Pot.

“Weer het Elísa in Gilgal gekom, en daar was hongersnood in die land; en terwyl die profete- seuns voor hom sit, sê hy aan sy dienaar: Sit die groot pot op en maak 'n kooksel klaar vir die profete-seuns.” (2 Kon. 4:38)

Daar is hongersnood in die land, daar is niks om te eet nie, maar mense moet eet.

“Toe gaan een uit in die veld om groente te versamel; en hy het wilde ranke gekry en daarvan sy kleed vol karkoere gepluk en gekom en dit in die kookpot stukkend gesny; want hulle het dit nie geken nie.” (2 Kon. 4:39) As mense honger genoeg is sal hulle enigiets eet.

“Daarna het hulle vir die manne opgeskep om te eet; maar net toe hulle van die kooksel eet, skreeu hulle en roep: Man van God, die dood is in die pot! En hulle kon dit nie eet nie.” (2 Kon. 4:40)

Daar is dood in die pot. As jy giftige voedsel eet, vark of skulpvis wat nie gevries was nie, dan kan jy sterf van botulisme of trichinosis. Die dood wag. Maar wat het Elisa gedoen? “Maar hy sê: Gaan haal dan meel (graan) En hy gooi dit in die pot en sê: Skep uit vir die mense, dat hulle eet. En daar was niks verkeerds in die pot nie.” (2 Kon. 4:41)

Jy sit die graan by, mense wat die graan eet sal nie siek word van hierdie ander dinge nie. Hulle gaan nie aangetas word deur valse leerstellings nie. Hulle sal nie deur die ekumeniese beweging, die Koninkryk Nou Teologie, Noem dit en Eis dit- ingesluk word nie. Die graan, die waarheid, gesonde leer -maak valse leer- die gif- skadeloos.

Wat God Gereinig Het.

’n Gruwel is dit vir jou! Rotte, slange, ongediertes en die wat hierdie dinge leer- moet vir jou ’n gruwel wees. Moenie eers daaraan dink om na CD’s of DVD’s van hierdie mense te luister nie, bly weg van hulle kruistogte, moenie hulle boeke lees nie, net soos wat jy ook nie ’n rot sal eet nie, laat dit vir jou ’n gruwel wees. Maar as mense honger genoeg raak sal hulle alles eet!

Kyk wat het met Petrus gebeur:

“En die volgende dag, terwyl hulle op pad was en naby die stad kom, het Petrus omtrent die sesde uur op die dak geklim om te bid; en hy het baie honger geword en wou eet; en terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar 'n verrukking van sinne oor hom gekom: hy sien die hemel geopend en 'n voorwerp soos 'n groot laken na hom afdaal, wat aan die vier hoeke vasgebind is

en op die aarde neergelaat word. Daarin was al die viervoetige diere van die aarde en die wilde en kruipende diere en die voëls van die hemel.” (Hand.10:9-12)

Hier word verwys na Levitikus 11 en Deut. 14, voedsel wat nie kosjer was nie en wat ’n gruwel was en Petrus het dit geweet.

“Toe kom daar 'n stem na hom: Staan op, Petrus, slag en eet! En Petrus sê: Nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheiligs of onreins geëet nie.” (Hand.10:13-14)

Met ander woorde wat Petrus hier sê is: Ek kan nie onrein dinge eet nie.

“En weer het die stem vir die tweede keer na hom gekom: Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie. En dit het drie maal gebeur, en die voorwerp is weer in die hemel opgeneem.” (Hand. 10:15-16)

En Petrus sê vir hulle: “Julle weet dat dit ongeoorloof is vir 'n Joodse man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê of hom te besoek; maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie.” (Hand. 10:28)

Hierdie geding gaan oor die persoon, dit het niks met ras te doen nie, dit gaan oor wat die mense glo. Die Romeine in Paulus se tyd het ander gode aanbid—Jupitor en al die res van die Romeinse algodedom.

Honde

Dink aan Jesus en die Siro-Feniciese vrou wat vir Jesus gevra het om haar dogter gesond te maak. “Maar Jesus sê vir haar: Laat eers die kinders versadig word; want dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en vir die hondjies te gooi nie.” (Mark. 7:27)

Wat is honde? Ps. 22:16: “Want honde het my omsingel; 'n bende kwaaddoeners het my omring; hulle het my hande en my voete deurgrawe.”

Hond was ’n vernederende Joodse term vir heidene. Dit is nie mooi om die brood van die kinders vir die honde te gooi nie. Dit is nie ’n rassistiese aanmerking nie.

Jesus was net so lief vir hierdie Heidense meisie as vir enige van die Joodse meisies. Maar wat Jesus gesê het was: “Vrou, jou godsdiens is nie goed vir menslike gebruik nie. Ek gaan nie brood vir honde gee nie, word ’n mens.”

In die gesig wat Petrus gehad het- (Hand 10) wat verteenwoordig die onrein diere? Heidene, ongelowiges- Honde. Dit was die onrein diere van die gesig. “Petrus eet! Aanvaar dit!” “Verskoon my Here, daar is kosjer deli net ’n entjie verder in die straat, ek raak nie aan dit nie!” “Petrus, eet!”

God maak onrein mense rein, Hy het die Heidene gered, Hy het hulle ‘eetbaar’ gemaak, Hy het hulle geloof gereinig, Hy het hulle verteerbaar gemaak. God kan enige mens reinig, ook Christene wat afgedwaal het en geestelike rotte en kokkerotte begin eet het, God kan tot hulle ook gesond maak as hulle tot bekering kom.

Moet Indië Hongerly?

Toe ek ’n klein seuntjie was in New York was daar ’n tyd toe die Monsoon reëns in Indië baie swak was en daar was ’n hongersnood in Indië. Die tweede mees bevolkte land in die wêreld het ’n massa hongerdood in die gesig gestaar, en daar was ’n groot veldtog gehou met die opskrif: “Moet Indië Sterf?”

Die graan produserende nasies van die wêreld soos Argentinië, Amerika, Kanada en Australië- het groot graan bydraes gemaak. Mense oor die wêreld het geld geskenk. “Moet Indië Sterf?”- was ’n groot veldtog. Dit was die tema op kennisgewing borde, koerante, televisie, boeke- noem dit. Baie Amerikaanse boere in die Midde Weste was gelowiges- en hulle het hulle tiende graan bedrae vir Indië gegee, en so ook ander hulp agentskappe, ek sal dit nooit vergeet nie.

Daar was ’n tydskrif in die Verenigde State wat ’n volblad aan die tema gewy het. Die opskrif het gelui: “Moet Indië Sterf?” en onder aan die bladsy het daar gestaan: “Hoekom Nie?

Daar was ’n foto van twee maer Hindu seuns, erg verhonger en uitgeteer en letterlik op die punt om te sterf.

Die seuns het aan ’n groot sak graan vasgehou en aan die eenkant op die sak het gestaan: “United States Emergency Wheat –NOT FOR SALE–a gift from the people of America to the people of India.” Terwyl die twee seuns die sak vashou was daar koei wat besig was om die graan te vreet!

Regverdigheid verhoog ’n Nasie.

’n Valse geloof sal altyd hongersnood en die dood bring. Kyk na lande waar hongersnode plaasvind, dit konsentreer rondom plekke soos Latyns Amerika, Afrika en Asië waar heidenisme, katolisisme en afgodery hooggety vier.

Ek sê nie dat Christene immuun staan teen swaarkry nie, maar die een is ’n refleksie van die ander – hulle was honger en besig om te sterf terwyl daar kos reg voor hulle was.

Die Bybel sê: “Daar sal ’n hongersnood wees om die Woord van God te hoor”

Vandag is daar alreeds hongersnood, maar dit gaan baie erger raak. Wat gaan gebeur in ’n vervolging as daar nie Bybels is nie en geen Christen byeenkomste toegelaat word nie, soos in Saudi Arabië of in Iran?

Wanneer dit na lande kom soos Brittanje of Suid Afrika, wat gaan hulle doen? Nou is daar nog oral goeie voedsel beskikbaar maar hulle eet dit nie. Wat gaan gebeur as daar nie kos is nie? Wie gaan eerste wees om te sterf? Dit gaan diegene wees wat nie die kos wil eet wat reg voor hulle is nie wat eerste gaan sterf. Dit was ’n tragedie met daardie twee Hindu seuns in Indië. Die tragedie was nie net eenvoudig dat hulle gesterf het nie maar eerder omdat hulle gesterf het met kos voor hulle monde.

Die Hongersnood wat ek in vandag se kerke sien, waar mense enigiets eet, letterlik enigiets, en dit maak nie saak wat dit is nie, hoe siek of hoe giftig dit is nie, dit is ’n tragedie. Maar die groter tragedie is: Daar is nog steeds baie graan in die silo’s.

God Seën,

Jacob Prasch †††

08/2013 / vertaal.

Copyright © 2024 Moriel - God is my Teacher. All Rights Reserved.

Maintained by Cybersalt